Emnebestillinger

Vi hjælper gerne, når I arbejder med specifikke emner/genrer.

Hvis I skal arbejde med bestemte emner/genrer, kan vi skaffe bøger hjem til klassen og have dem klar, når I kommer forbi. Det kræver, at vi får et par uger til det. Skriv til Nanna på ns37@kk.dk og aftal hvad, hvor meget og hvornår.

Husk at tage stilling til, hvordan bøgerne skal lånes. Skal eleverne låne dem individuelt? Eller låner du dem som lærer på et institutionslånerkort? Hvis skolelederen giver tilladelse, kan du få oprettet et institutionslånerkort. Sådan opretter man institutionslånerkort.