Gebyr- og erstatningstakster

Når lånetiden overskrides betales følgende gebyrer:

 

#Nye fornyelses regler pr. 9. november 2017

Antal dage Voksne fra 18 år Børn fra 0 - 17 år
1 - 7 dage 20 kr. 10 kr.
8 - 30 dage 120 kr. 55 kr.
Over 30 dage 230 kr. 120 kr.

Gå til erstatningspriser

 • Taksterne gælder både for materialer med en normal lånetid på 28 dage og for materialer, der har kortere lånetid.
 • Biblioteket sender en hjemkaldelse 10 dage efter lånetidens udløb til lånere, der er tilmeldt sms- og/eller mail-service.
 • 31 dage efter lånetidens udløb betragtes det lånte som bortkommet og biblioteket sender derfor en regning.
 • Udover erstatningsbeløbet betales gebyr for overskridelse af lånetiden.
 • Regning på skyldige gebyrer på 50 kr. og derover udsendes 40 dage efter, at det skyldige beløb er registreret.
 • Der er udpantningsret for gebyrer på 100 kr. eller derover.
 • Ubetalte gebyrer kan inddrives ved indeholdelse i løn mv. efter reglerne i gældende lovgivning.

 

Nye regler for gebyrer vedr. fornyelser 

Overgangen til det nye bibliotekssystem den 9 november 2017 betyder en ændring i til forhold til gebyrudregning.

Den nye gebyrregel er en del af det nye bibliotekssystem, som er indført i 97 ud af 98 kommuner. Den betyder at gebyr beregnes ud fra både udlånsdato og afleveringsdato og ikke kun afleveringsdato.
Den nye gebyrregel er indført ud fra et behov om ensretning, da landets kommuner hidtil har benyttet forskellige gebyrer. Gebyrreglen følger nu intentionerne i Biblioteksloven.
Flere kommuner har tidligere haft forskellig og lempeligere tilgang med hensyn til fortolkning af loven, således også København.
Nu er der indført en fællesnævner, da det nye bibliotekssystem ikke håndterer forskellig praksis.

 

Udregning af gebyrer
Hvis du har lånt materialer på forskellige datoer, men har fornyet dem samme dag, skal du være meget opmærksom på følgende: 
Afleverer du de fornyede materialer for sent, vil du få et gebyr for hver dato, du oprindeligt lånte materialerne. 
Tidligere blev gebyret udregnet fra fornyelsesdatoen. 
Det kan betyde en væsentlig forskel på gebyr størrelse i forhold til tidligere regler.

Et eksempel:
Den 3. juli låner du en bog. Du låner en ny bog den 5. juli. Så fornyer du lånet af begge bøger den 30. juli - din nye afleveringsfrist er den 30. august. Du når dog først på biblioteket den 31. august og afleverer begge bøger én dag for sent. Det betyder, at du skal betale et gebyr på 2 x 20 kr., fordi bøgerne oprindeligt er udlånt på forskellige datoer.  
Forny dine materialer under "Min side" på bibliotek.kk.dk eller kontakt os på 3366 3000.


Gebyrer ved erstatning:

 • Beskadigede eller bortkomne materialer skal erstattes med reparations- eller genanskaffelsespris.
 • Visse videoer, dvd'er, cd-rom'er mv. er licensbelagte for at kunne udlånes. Erstatningsprisen er derfor væsentlig højere end et privatindkøbt eksemplar eller nedenstående standardpriser.
 • Hvis en del af et flerbindsværk eller sammensat materiale er bortkommet, og det kun kan genanskaffes samlet, kan biblioteket kræve hele værket eller det sammensatte materiale erstattet.
 • Udover erstatningsbeløbet skal der betales 90 kr. pr. materialeenhed til dækning af klargøring.


Opkrævning via Kultur- og Fritidsforvaltningen, Betaling og Kontrol:

 • Omkostninger udgør morarenter samt 250 kr. pr. rykkerskrivelse.
 • Er sagen sendt til tvangsinddrivelse i SKAT påløber der omkostninger efter gældende regler.


Hvis den reelle genanskaffelsespris ikke kan fremskaffes, benyttes følgende standardpriser:

Standardpriser ved erstatning:  
Bog 255 kr.
Tegneserie 85 kr.
Tidsskrift 85 kr.
Indbundne årgange af tidsskrifter 750 kr.
Sammensatte materialer (bog med bånd, sprogkurser uden video/cd-rom/dvd) 560 kr.
Sprogkurser med video/cd-rom/dvd 2.050 kr.
Lydbøger pr. cd eller mp3 210 kr.
Konsolspil, pc-spil og cd-rom 665 kr.
Musik - cd 180 kr.
Film 460 kr.
Øvrige materialer 255 kr.
 • Der gælder særlige regler for materialer lånt fra andre biblioteker uden for Københavns Kommune. 
 • Erstatningsbeløbet refunderes indenfor ½ år ved forevisning af kvittering, hvis materialet skulle komme til veje igen i ubeskadiget stand.


Klagevejledning:

 • Hvis du er utilfreds med dit biblioteks service, skal du klage skriftligt direkte til biblioteket.


Udelukkelse af lånere:

 • Lånere, der i gentagne tilfælde ikke afleverer lånte materialer, eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand, kan udelukkes fra at låne. Udelukkelsen kan opretholdes indtil materialet er afleveret eller erstattet.
 • Lånere, der skylder biblioteket 200 kr. eller derover i gebyrer, kan udelukkes fra at låne, indtil hele gælden er betalt.
 • Udelukkelse af lånere skal ske med 7 dages skriftligt varsel.


Ansvar:

 • Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger lånerens afspilnings- eller IT-udstyr.  


Behandling af persondata:

 • Af hensyn til beskyttelse af lånerens personlige oplysninger, må biblioteket ikke oplyse uvedkommende om hvilke lån, gebyrer, erstatningssager, reserveringer mv. den pågældende er noteret for.

Kontaktet Biblioteket Online 3366 3000
FAQ
Spørg biblioteket