Grafisk design & foto

Faciliteter til klassisk dybtryk og højtryk, computere med Photoshop og mørkekammer.

I vores grafiske værksted på 2. sal findes faciliteter til klassisk dybtryk og højtryk. Der er ligeledes to computere med Photoshop som, primært bruges til at forberede billedmateriale til serigrafi og fotogravure, men der er også mulighed for billedbehandling til print af digitale foto.
I mørkekammeret kan der fremkaldes s/h-billeder.

Du er velkommen i det grafiske værksted

Intro til foto og mørkekammer kan du få onsdage kl. 15 - 18.
Intro til at bruge vores computere får du på et introforløb, du booker med vejlederen.
Intro til grafikfaciliteterne får du på et af de intro-kuser vi afholder en gang om måneden i vinterhalvåret. Du finder dem på www.billetto.dk.
På vores introduktioner får du et grundlæggende og meget basalt kendskab til de givne teknikker. Hvis du vil udvide dit repertoire og muligheder på værkstedet tilbyder vi løbende forskellige kurser med vores dygtige vejledere så du kan få mere viden og flere finesser i dit arbejde. Disse kurser slår vi oftest op i samarbejde med FOF kbh.

Følg med på værkstedernes Facebookside

Det med småt

For at sikre værkstedsfaciliteternes fremtid opkræves et brugergebyr på 500 kr. om året. Disse midler bliver brugt til vedligehold, nyanskaffelser og for at kunne tilbyde kurser og workshops til en fornuftig pris. Professionelle kunstnere er velkomne til at bruge faciliteterne på lige vilkår med andre. Værkstederne må ikke anvendes til kommerciel produktion af tekstil, grafik og serigrafi. Dog kan du efter aftale bruge værkstederne ved opstart af eget værksted eller virksomhed og i relation til et enkeltstående projekt.