Redaktionelle principper

Tænk før du skriver.

 

Redaktionelle principper

 • Vi kan berige hinandens tekster og indlæg på hjemmesiden. Småting som stavefejl o.l. retter man bare. Hvis det drejer sig om større indgreb i en tekst, bør man kontakte artiklens oprindelige forfatter.
 • Mangler der noget på hjemmesiden - så skriv!
 • Lav en søgning på hjemmesiden, inden du begynder at skrive. Er der noget der minder om det du gerne vil skrive om? Overvej om du kan bruge/berige en eksisterende tekst eller om du vil skrive en ny.


Overskuelighed – når du skriver

 • Lav en konkret og entydig overskrift
 • Skriv en smagsprøve (en til to sætninger, der kort fortæller om indholdet i indlægget)
 • Lav mellemoverskrifter i din tekst, hvis der er meget indhold.
 • Overvej om et langt dokument med fordel kan opdeles i mindre indlæg.
 • Et afsnit skal som hovedregel kun indeholde én information og højest være på tre-fire linjer.
 • Hvis der er meget information, så stil informationer op i punktform (bullets).
 • Brug ikke understregning (da man let forveksler dette med links).
 • Brug ikke kursiv (da kursivskrift kan være svær at læse på en skærm).


Kommunikation

 • Henvend dig direkte til brugeren – skriv i du-form
 • Links skal have sigende tekster. Skriv f.eks. „Læs mere om de seneste forskningsresultater“ i stedet for at skrive „Klik her.“


Kvalitetssikring

 • Det er en god idé at få en kollega til at læse dine tekster igennem, inden du publicerer dem. Er noget for indforstået? Mangler der oplysninger? Læs altid en grundig korrektur på teksterne, så kommaerne sidder rigtigt, og slåfejl er rettet.


Hent vejledningen som PDF

 

Spørg biblioteket