IT-faciliteter

Der er gratis adgang til computere på Valby Bibliotek.

Der er gratis adgang til computere på biblioteket. Computerne er udstyret med Microsoft Office og adgang til internettet. Du kan bestille tid i forvejen. Du skal betale for eventuelle udskrifter, som kan være i sort/hvid eller farve.