Adgangs- og handicapforhold

På Valby Bibliotek er der faciliteter for handicappede


På biblioteket er der handicapadgang og handicaptoilet.

I Skolegade ud for biblioteket er der handicapparkering.