Fremtidens bibliotek


Københavns biblioteker forandrer sig i de kommende år.
Der kommer løbende flere servicetilbud i form af flere aktiviteter, nye digitale muligheder, længere åbningstider, nye betjeningsformer og bedre selvbetjening.
 
Med de nye forandringer bliver borgeren sat mere i centrum og mulighederne for at kunne skabe sine egne eller andres biblioteksoplevelser styrkes. Borgerne får længere åbningstider, flere bibliotekstilbud og nye digitale muligheder for at få vejledning, enten hjemmefra eller på biblioteket.
 

 

Fremtidens Biblioteker i København

 

Nye bibliotekstilbud til københavnerne

Arrangementer
Københavns Biblioteker afholder masser af arrangementer året rundt. For fremtiden bliver det i højere grad muligt for dig, eller sammen med andre, at udvikle og afholde egne arrangementer på bibliotekerne.
Se: bibliotekernes arrangementstilbud

Betjening af dagtilbud
Byens dagtilbud (daginstitutioner og dagplejere) tilbydes en pakkeløsning med emnelister på bibliotek.kk.dk og et førskolekoncept, der understøtter børnenes skolestart. Nogle biblioteker vil desuden tilbyde dagstilbudsformiddage med betjening og aktiviteter i biblioteksrummet.
Tilbuddet er under udvikling.
 
Biblioteket kommer
’Biblioteket kommer’ er bibliotekernes tilbud til borgere, der ikke selv kan komme på biblioteket. Tilbuddet  er ikke nyt, men der arbejdes på at gøre betjeningen mere målrettet og effektiv.
Læs om Bogen kommer


Biblioteket online
Et kontaktcenter, hvor du kan få hjælp her og nu ved at ringe eller skrive til kontaktcentrets specialister, som sidder klar til at hjælpe dig.
Se: Biblioteket online

Bliv klogere på biblioteket
Københavns Biblioteker vil i samarbejde med Sopu-skolen , Skolen for sundhed, omsorg og pædagogik, skabe et enkelt biblioteksintroduktionstilbud med fokus på relevante biblioteksmuligheder for eleverne på skolen.
Se: SOPU-siden

 
Gymnasiebetjening
Bibliotekerne tilbyder workshops til københavnske gymnasieelever, der kan guide dem til bedre informationssøgning til deres opgaver. På bibliotek.kk.dk findes der desuden en række genveje til  viden om temaer med relevante emner. Der kan også hentes hjælp i ressourcen ’Uddannelse på nettet’.
Tilbuddet er under udvikling.


LitteraturCirklen
’LitteraturCirklen’ er en interesseklub for brugere med en særlig stor interesse og efterspørgsel på kultur og kulturoplevelser. Klubben vil inspirere sine medlemmer ved at præsentere dem for et bredt og varieret udvalg af Københavns Bibliotekers mange litteraturtilbud, heriblandt litteraturarrangementer, litterære e-ressourcer og litteraturanbefalinger.
Klubben bliver en netværksdannende platform, hvor københavnerne kan møde andre litteraturinteresserede brugere i et hyggeligt og dynamisk miljø. Tilbuddet er under udvikling.
Se LitteraturCirklen

Læseklubber
Læseklubberne på Københavns Biblioteker fornyes med mere brugerinddragelse og mere selvstyring.
Start selv en læseklub
Spørg biblioteket