Kraks Vejvisere 1770 - 1799

Hans Holck udgav den første vejviser 1770. Nederst er der link til litteratur om bl.a. Vejviseren og dens udgivere gennem de første 175 år. Minderige Huse: Værk om kendte mænd og kvinders boliger fra 1770 til 1870.

Vejledning i: Kraks vejviser på nettet

Gotisk alfabet

Litteratur:
Fra Holck til Krak
Minderige huse
T. Krak: Veyviserens vej 1770-1902

 

 1770

 1780

 1790

 1771

 1781 - Udkom ikke dette år

 1791

 1772

 1782

 1792

 1773

 1783 - Udkom ikke dette år

 1793 -Udkom ikke dette år 

 1774

 1784

 1794

 1775

 1785

 1795

 1776

 1786

 1796

 1777

 1787

 1797

 1778

 1788

 1798

 1779

 1789

 1799