Kraks Vejvisere 1800 - 1829

Hans Holck udgav den første vejviser 1770. Nederst er der link til litteratur om bl.a. Vejviseren og dens udgivere gennem de første 175 år. Minderige Huse: Værk om kendte mænd og kvinders boliger fra 1770 til 1870.

Vejledning i: Kraks vejviser på nettet

Få styr på det det gotiske alfabet her

Litteratur:
Fra Holck til Krak 
Minderige huse
T. Krak: Veyviserens vej 1770-1902

 

 

 1800

 1810

 1822

 1801

 1811

 1823

 1802

 1812

 1824

 1803

 1813

 1825

 1804

 1814-1815

 1826

 1805

 1815-1816

 1827

 1806

 1817-1818

 1828

 1807

 1818-1819

 1829

 1808

 1819-1820

 

 1809

 1821