Kraks Vejvisere 1920 - 1944

Mulighed for simpel søgning i teksten, SE NOTE, og Tips til søgning. Kraks Legat overtager udgivelsen i 1923. Fra 1920 bliver Kraks Vejviser opdelt i Bd. 1: Emne- Kort og Planer for København (ikke søgbart) Bd. 2: Real- og Gade- og Husregister, Bd. 3: Person-register og Bd. 4: Firmareg. for København og Provinsregister.

Vejledning i: Kraks vejviser på nettet

Note: Fra 1878 og frem er der, via maskinoversættelse - ocrscanning, enkel mulighed for at søge på, hele ord eller dele af et ord, i de enkelte årgange. Skal derfor kun betragtes som et hjælpeværktøj og IKKE forveksles med database. Der vil løbende ske forbedringer af kvaliteten.  Især ved årgangene mellem 1930 og 1959 håber vi at få fat i nogle bedre eksemplarer.

 

Litteratur:
Fra Holck til Krak    
Minderige huse
T. Krak: Veyviserens vej 1770-1902

 

1920
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 

1933
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 

1921
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 

1934
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 

1922
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister

Provinsregister 

1935
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 

1923
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 
 

1936
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 
 

1924
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 

1937
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 
 

1925
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 
 

1938
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 
 

1926
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 
 

1939
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 

 1927
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 
 

 1940
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 
 

 1928
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 
 

 1941
 Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 

1929
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 

1942
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 
 

1930
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 

1943
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 
 

1931
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 

1944
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 
 

1932
Kort  m.v.
Gaderegister
Personregister
Provinsregister 
 

 

 

Spørg biblioteket