Søgeeksempler med specialtegn

Specialtegn kan anvendes tilk trunkering, maskering m.m., når man ønsker at søge mere specifikt.

 

* - Asterisk bruges til at søge med en åben endelse på et ord, så du får alle resultater, der begynder med ordets begyndelse: En søgning på term.subject=studie* giver dig alle de materialer, som omhandler studie, studieforberedelse, studieplaner etc.

"" - Citationstegn bruges når du søger på mere end ét ord: En søgning på term.subject="magisk realisme" giver dig alle de materialer, der omhandler magisk realisme og alle de romaner, der er skrevet i genren magisk realisme.

( ) - Parentes anvendes f.eks. hvis du er i tvivl om et emneord. Du skal bruge noget litteratur om at vandre eller trekke i Nepal. Det søger du på denne måde: (term.subject=vandr* or term.subject=trek*) and term.subject=nepal

? - Maskering af  ét tegn. En søgning på term.subject=guler?d*søger på både gulerod, guleroden, gulerødder, gulerødderne m.m.

 

Spørg biblioteket