Fremtidens bibliotek


Københavns biblioteker forandrer sig i de kommende år.
Der kommer løbende flere servicetilbud i form af flere aktiviteter, nye digitale muligheder, længere åbningstider, nye betjeningsformer og bedre selvbetjening.
 
Med de nye forandringer bliver borgeren sat mere i centrum og mulighederne for at kunne skabe sine egne eller andres biblioteksoplevelser styrkes. Borgerne får længere åbningstider, flere bibliotekstilbud og nye digitale muligheder for at få vejledning, enten hjemmefra eller på biblioteket.
 

 

Fremtidens Biblioteker i København

 

Nye bibliotekstilbud til københavnerne

Arrangementer
Københavns Biblioteker afholder masser af arrangementer året rundt. For fremtiden bliver det i højere grad muligt for dig, eller sammen med andre, at udvikle og afholde egne arrangementer på bibliotekerne.
Se: bibliotekernes arrangementstilbud

Betjening af dagtilbud
Byens dagtilbud (daginstitutioner og dagplejere) tilbydes en pakkeløsning med emnelister på bibliotek.kk.dk og et førskolekoncept, der understøtter børnenes skolestart. Nogle biblioteker vil desuden tilbyde dagstilbudsformiddage med betjening og aktiviteter i biblioteksrummet.
Tilbuddet er under udvikling.
 
Biblioteket kommer
’Biblioteket kommer’ er bibliotekernes tilbud til borgere, der ikke selv kan komme på biblioteket. Tilbuddet  er ikke nyt, men der arbejdes på at gøre betjeningen mere målrettet og effektiv.
Læs om Bogen kommer


Biblioteket online
Et kontaktcenter, hvor du kan få hjælp her og nu ved at ringe eller skrive til kontaktcentrets specialister, som sidder klar til at hjælpe dig.
Se: Biblioteket online
 

Gymnasiebetjening

Bibliotekerne tilbyder workshops til københavnske gymnasieelever, der kan guide dem til bedre informationssøgning til deres opgaver. På bibliotek.kk.dk findes der desuden en række genveje til  viden om temaer med relevante emner. Der kan også hentes hjælp i ressourcen ’Uddannelse på nettet’.
Tilbuddet er under udvikling.

 

Læseklubber
Læseklubberne på Københavns Biblioteker fornyes med mere brugerinddragelse og mere selvstyring.
Start selv en læseklub
Spørg biblioteket