Adoption af skibe

11.02.10
Udenfor hang himlen tung og grå over byen. Det var en lidt trist hverdag, men så kom et forunderligt spørgsmål. "Hvornår begyndte Københavns skoler at adoptere skibe?" Her er lidt af historien om de adopterede skibe.

Et opslag i Københavns kommuneskole år 1948 side 551 giver denne forklaringen:
"I 1934 påbegyndtes den første brevveksling mellem skibe i fart på fjerne have og skoler i hjemlandet på invitation af fire londonskoler. Ideen vakte imidlertid interesse både hos skolens og søens folk, og allerede i 1936 stiftedes "The british Ship Adoption Society". I dag er mere end 1200 skibe adopteret af ca. 800 engelske skoler. Senere er tanken med helt optaget i Norge, Holland, Belgien og Sverige, og i 1947 nedsattes herhjemme på foranledning af "Foreningen til Søfartens Fremme" et udvalg til at undersøge mulighederne for på lignende måde at skabe en kontakt mellem danske sømænd og danske skoleungdom. Efter at have opnået velvilje for tanken bl.a. hos forskellige skolemyndigheder og det københavnske fælleslærerråd afsluttedes udvalgets arbejde den 21. sept. med stiftelsen af en ny institution "Dansk Skibsadoption", i hvis bestyrelse såvel skolens som søens folk vil blive repræsenteret.
Når ideen har mødt forståelse hos de interesserede partere, skyldes det, at man af brevvekslingen venter sig noget mere end en almindelig udveksling af hilsner. Først og fremmest ønsker man at udbrede kendskabet til og forståelsen af dansk søfarts betydning hos den opvoksende ungdom og at knytte de søfarende nærmere til hjemlandet, men endvidere venter man, at brevene derudefra må komme til at indeholde stof, der vil kunne anvendes i undervisningen.
(...)
For yderligere at udbygge forbindelsen mellem skolen og det adopterede skib har "Dansk Skibsadoption" tænkt sig, at der måtte kunne etableres gensidige besøg, når skibet er i havn, og selv om det måske i nogen grad må betragtes som fremtidsmusik, bør det dog nævnes, at præmierrejser med skibet for flinke elever og formidling af udveksling af skoleungdom fra forskellige lande ved et samarbejder med de tilsvarende institutioner i udlandet er muligheder, men senere vil tage på til overvejelse (...)".

Projektet kommer hurtig i gang og i Københavns kommuneskole år 1949 side 803 kan Dansk Skibsadoption berette følgende om deres arbejde:

Gennem Dansk Skibsadoption har 95 skoler nu fået samarbejder med 94 danske skibe, repræsenterende ialt 19 rederier og staten.
(...)
For Dansk Skibsadoption er det en glæde at kunne udtale, at samarbejdet mellem skoler og skibe stort set har udviklet sig på en såre tilfredsstillende måde, selv om man naturligvis ikke lægger skjul på, at enkelte skoler og enkelte skibe endnu ikke omfattes dette arbejde med en sådan interesse, at det virkelig bliver til glæde og gavn for de deltagende parter.
(...)
Dansk Skibsadoption kan endelig meddele, at kaptajn H.C. Røder, der vil være kendt for sin virksomhed i England under krigen, i løbet af oktober og november måned har holdt foredrag på 15 skoler i København og på Sjælland. Kaptajnen har fortalt om egne og andre danske søfolks oplevelser uden for spærringen og på en del af skolerne vist forskellige film, der har tilknytning til dansk søfart. Ca. 2700 elever, lærere og forældre har været tilhørere ved disse foredrag, som er blevet modtaget med store interesse og glæde."

I bogen Skibsfartens hvem-hvad-hvor (Politiken, 1974) findes teksten Dansk Skibsadoption (side 211-215), hvor organisationen beskrives kort. Fra side 213 til 215 listes de adopterede skibe sammen med de skoler som har adopteret dem. De københavnske skoler på listen er:

 • Christianshavn skole (Kbh K): Heering Christel, Heering Line
 • Frankrigsgadees skole (Kbh S): Lady Vivian, Kaj Ove Skou
 • Frederikssundsvejens skole (Kbh NV): Banana, Dansk-Fransk
 • Grundtvigskolen (Kbh NV): diverse skibe, Ø.K.
 • Hyltebjerg skole (Vanløse): Andorra, Ø.K.
 • Kirsebærhavens skole (Valby): Herring Mille, Heering Line
 • Marie Kruses skole (Kbh V): Dorte Skou, Ove Skou
 • Niels Steensens Gymnasium (Kbh K): Else Cat, J. Poulsen
 • Ny Carlsbergvejsen skole (Kbh V): Ecuadorian Reefer, J. Lauritzen
 • Rådmandsgade skole (Kbh N): Ontario, DFDS
 • Sankt Annæ Gymnasium (Kbh K): Lotte Skou, Ove Skou
 • Sct. Petri skole (Kbh K): Persian Refer, J. Lauritzen
 • Øster Farimagsgade skole (Kbh Ø): Alameda, Ø.K.
for at skrive en kommentar.