Carlstad – den midlertidige by ved Brønshøj

Brønshøj har kun været en del af København i godt hundrede år. Men den oprindelige landsbys nære beliggenhed til hovedstaden gør at den fælles historie rækker langt tilbage. Landsbyens placering betød at Brøndhøj blev valgt af svenskerne som deres base, da de belejrede Købehavn i 1658.

Da den sveske konge Karl X Gustav besluttede sig for at belejre København, anlagde han sin lejr ved Brønshøj. Lejren blev en selvstændig by kaldet Carlstad. Det skønnes at indbyggertallet i byen kom på ca. 30.000 mennesker.

I februar 1659 forsøgte svenskerne at storme København, men byen var forberedt og stormen mislykkedes. De svenske dødstal var 580 mod 12 danske.
Det fik dog ikke svenskerne til at opgive belejringen af byen. Først efter at den svenske konge døde af sygdom i februar 1660 kunne der forhandles en fred. Den blev underskrevet 26. maj 1660.

Da svensken trak sig tilbage fra København forsvandt Carlstad, men den midlertidige svenske by nær København, erindres stadig i gadenavenen Svenskelejren og Skansebjerg.
Det vides ikke præcist hvor Carlstad lå, men i "Karl Gustavs Lejr i Brønshøj 1658-60" kommer R.P. Rasmussen med et bud.

Karl Gustavs Lejr i Brønshøj 1658-60 er en af mange bøger som Hovedbiblioteket har skannet og som du kan læse på nettet.
I bogen finder du en beskrivelse af Carlstad og byens tilblivelse, samt overstående kort, som du kan zoom ud og ind på i bogen.

Vil du finde andre skannede bøger om København, så se den korte vejledning Find din historie.

Du kan også finde flere digitaliserede bøger om Svenskekrigene på bibliotek.kk.dk.

07.07.17