Første danske ballonflyvning

Hvornår fløj den første varmluftballon i dansk luftrum?

Wikipedia [da] giver lidt oplysninger om de første ballonflyvninger i artiklen Ballon, men intet om den første danske flyvning:
"Til de første succesfulde forsøg på at få mennesker op at flyve blev der brugt balloner. Eksperimenter med et ballonlignende fartøj begyndte så tidligt som i 1709, hvor den brasilianske præst og opfinder Bartolomeu de Gusmão satte det hele i gang. I 1783 demonstrerede brødrene Joseph og Étienne Montgolfier at en stofballon fyldt med varm luft ville lette fra jorden. Fritidsflyvning begyndte i 1906, og især belgierne markerede sig i diverse konkurrencer."

Den Store danske encyklopædi. (Danmarks Nationalleksikon, 1995. DK5: 03) har et kort svar på spørgsmålet:
"I Danmark opsendtes den første ballon allerede 27.12. 1783, men den første personopstigning fandt først sted 1.10. 1806 med opstigning fra Rosenborg Eksercerplads og landing ved Roskilde. Først i 1811 foretog Johan Peter Colding som den første dansker en opstigning med varmluftballon."
(citat: Bind 2 : aroma - binær-signal. Side 294.)


Men hvad er så forskellen på opstigningen 1806 og 1811?

Bogen I ballon over Danmark. (Dansk Ballonunion, 2006. DK5: 79.88) indeholder flere uddybende oplysninger:
"Vi vil imidlertid nu vende blikket mod Danmark for at se hvornår udviklingen nåede hertil, og historien om, hvordan det gik frem til vore dages moderne varmluftballoner. Nyheden om de to opstigninger nåede snart Danmark, hvor veterinær, professor P. C. Abildgaard og apoteker Johan Andreas Mühlenstedt (1746-1819) hver for sig i slutningen af 1783 arbejdede med luftmaskiner. Abildgaard forsøgte at få en aerostatisk maskine i luften den 20. december, men på grund af blæst måtte forsøget udskydes til den 24. december, hvor det dog mislykkedes. Imidlertid ydede Videnskabernes Selskab Abildgaard 100 Rigsdaler til eksperimenter.
Den 27. december 1783 så stadens indbyggere alligevel en luftmaskine over byens tage. Det var apoteker Mühlenstedt, som kom til at sende en lille model af en varmluftballon op fra sin gård på Østergade i København. Det var nemlig ikke meningen, at den skulle slippe fri, men opdriften var så stor, at den sprængte strikken og gik til vejrs. Modellen, der var en 3 alen lang cylinder af ferniseret silketaft, fløj i vestlig retning og blev længe efter fundet på Gjorslev gods ca. 7 mil fra hovedstaden."
(...)
"Den første bemandede ballonopstigning i Danmark blev foretaget af belgieren Etienne Gaspard Robertson (1763-1837), der havde tillagt sig titlen af "professor" og som levede af at rejse rundt i Europa og foretage opstigninger. Det skete fra Rosenborg Eksercerplads den 1. oktober 1806 kl. 1 3/4, med den grøn- og gulstribede taftesballon - melonformet, 22½ fod i gennemsnit. Dette var virkelig en sensation. ... Den dristige "professor", der stig op iført kork-svømmetrøje, svingede ved opstigningen det danske flag og udkastede over Nørrebro en faldskærm, hvori der hang en hane. Selv landede han i god behold i nærheden af Roskilde, hvor de tililende bønder mistænksom betragtede det store uhyre, som var dalet ned fra luften"
(...)
"Den første dansker i luften blev studiosus Johan Peder Colding. ... Den 23. april 1811 lykkedes det ham imidlertid. Coldings ballon var en Mongolfiere og opstigningen skete fra et sted tæt ud for Nørrebro, og efter ca. en times flyvning landede han ved Brønshøj Bakke. Det 10. oktober steg han op for anden gang og også denne gang med en Mongolfiere, der havde en højde på 38 Fod af ubleget lærred, og hvor iltapparatet ligesom hos Kierstrup blev drevet med sprit."
(citat: Luftballonen opfindes i Frankrig i 1783 - og hvad der skete i Danmark fra 1783 til 1960 af Norbert Falkenstrøm. Side 6-8.)
Bibliotek.dk

Ballonflyvning, historie og historier af Bjarne Chr. Jensen. (Bjarne Chr. Jensen, i kommission hos Aarup Boghandel, 1994) har følgende præcisering af 1806-opstigningen:
"Opstigningen vakte stor opsigt. Fra klokken 4 om morgenen var Robertson og hans mandskab i gang med forberedelserne. Ballonen skulle fyldes med brint, som blev udviklet i 15 tønder. Tønderne var forbundet med blyrør, som udmundede i et stort fad, hvori brinten blev udvasket, før den blev ført ind i ballonen."
(citat: Side 9-10)
Bibliotek.dk

Forskellen på opstigningen 1806 og 1811 er, at i 1806 var det med en gasballon og 1811 med en varmluftballon.

Alternativ svarkilde

Bogen Først i Danmark af Christian Dahlerup Koch (Hamlet, 1980. DK5: 03.9) giver også et svaret på spørgsmålet om den første ballonopstigning i Danmark:
"Den første ballon, som blev fremstillet i Danmark og steg til vejrs fra dansk grund, blev opsendt 27. december 1783 fra Svaneapotekets gård på Østgergade i København. Ballonen var en såkaldt varmluftballon, en lille konstruktion på kun 23 kubikfod, fremstillet og opsendt af spotekets indehaver, apoteker Johannes Andreas Mülenstedt"
(...)
"Den første danske ballonfærd blev foretaget lørdag den 23. april 1811, da den samme mand som i 1808 hvade arrangeret verdens første lunfpostfordring, Candidat i Philosophie og Philologie, Johan Peter Colding gik op med en varmluftballon fra sin broders ejendom på Anden Blegdam tæt ved Nørreport i København, og efter en time i luften landede i god behold på Brøndshøj Bakke. Ballonen var ca. 17 meter høj og målte ca. 12 meter i diameter."
(citat: side 9)

Af en eller anden grund regner Christian Dahlerup Koch ikke belgieren Etienne Gaspard Robertson opstigning i en gasballon med som en dansk ballonfærd, selv om turen gik fra Etienne Gaspard Robertson til Roskilde-egnen. I forhold til det spørgsmålet betyder det ikke så meget, da det var i en gasballon, men opstigningen burde være nævnt!

Appendiks: Hvem var først i udlandet?

1783
21. november. Pilâtre de Rozier og Markis d'Arlandes stiger som de første mennesker til vejrs i en varmluftballon.
1. december. Jacque Charles stiger som de første mennesker til vejrs i en gasballon (brint).

1784
15. september. Italieneren Vincenzo Lunardi foretager første flyvning udenfor Frankrig. Det sker i London med en gasballon.
14. oktober. Første englænder James Sadler flyver. Det sker fra Oxford i en varmluftballon.

1785
7. januar. Første krydsning af Den Engelske Kanal foretaget af Jean-Pierre Blanchard (F) og John Jeffries (USA) i en gasballon.
15. juni. Jean-Francois Pilatre de Rozier og Pierre Romain omkommer under et forsøg på at krydse Den Engelske Kanal i en kombinationsballon. Ballonflyvningens første dødsulykke.

Enden vi falder i stime over den europæiske opfindsomhed, bør det nævnes, at luftballonen menes at have været benyttet i Kina i 1300-tallet.
(Kilde: Ballonflyvning, historie og historier af Bjarne Chr. Jensen, Den Store danske encyklopædi : Bind 2 og Wikipedia [da])


Illustration: Pilâtre de Rozier og Markis d'Arlandes fløj som de første i en "Montgolfière" hen over Paris, 21. november 1783
(Kilde: Wikipedia [da])

13.10.09