Informationssøgning og kildekritik – workshop 6. klasse

04.05.18
Workshoppen introducerer eleverne til informationssøgning, kildekritik og relevansvurdering og sætter eleverne i stand til at arbejde reflekteret med søgeprocesser og de resultater, der kommer ud af søgningerne.

Læringsmål

  • Styrke informationssøgekompetencer på internettet samt bibliotekets fysiske samling.
  • Styrke eleven som kritisk undersøger og analyserende modtager.
  • Opnå begyndende forståelse for hvordan informationssøgning og kildekritik indgår i opgaveskrivning og projektarbejde.

Forløb

Workshoppen kan indgå som en del af arbejdet med elevernes  opgaveskrivning på skolen. Det er en fordel, at eleverne har et autentisk informationsbehov. Eleverne skal forud for workshoppen vælge et emne. Skriver eleverne opgave i grupper, er de ligeledes inddelt i grupper på forhånd.

Forløbet består af to del-forløb af hver 90 min. varighed:

Del 1 på skolen: Informationssøgning og kildekritik på internettet.
Bibliotekets personale underviser eleverne.

Del 2 på biblioteket: Informationssøgning og kildekritik på biblioteket
Klassen besøger Hovedbiblioteket.
Vi taler om faglitteratur og opstillingen efter DK5, og klassen vises rundt på biblioteket. 
Eleverne medbringer så vidt muligt egne computere.

Man kan i stedet for et samlet forløb vælge del 1 eller del 2 som enkeltstående forløb.
Vi anbefaler imidlertid, at tage del 1 og del 2 som et samlet forløb fordelt over 1-2 uger. Det giver eleverne styrkede kompetencer indenfor informationssøgning og kildekritik af fysiske såvel som digitale materialer.

Forløbet tilbydes i skoleåret 18/19. Folkeskoler i indre by har fortrinsret.

Kontakt Mette Christiansen for tilmelding og/eller ved spørgsmål.

 

Emneord:

folkeskole, kildekritik, klasse, opgave, litteraturliste

Spørg biblioteket