Informationssøgning og kildekritik – workshop for 7.-9. klasser

04.05.18
Eleverne lærer at lave fokuserede og effektive søgninger samt kritisk at kunne vurdere deres søgeresultater.

Læringsmål

  • Styrke elevens informationssøgekompetencer i Google, bibliotekets databaser og fysiske samling.
  • Styrke eleven som kritisk undersøger og analyserende modtager.
  • Give eleven forståelse for informationssøgning og kildekritiks vigtighed i opgaveskrivning og projektarbejde. 

Forløb

Forløbet kan tilrettelægges, så det indgår som en del af undervisningen og arbejdet med elevernes projekter og opgaveskrivning på skolen. Det er en fordel, men ikke en betingelse, at eleverne har et autentisk informationsbehov. I givet fald kan eleverne før workshoppen vælge et emne. Arbejder eleverne i grupper, er de inddelt i disse på forhånd.

Forløbet består af to del-forløb af hver 90 min. varighed:

Del 1 på skolen: Informationssøgning og kildekritik på internettet og i databaser.
Bibliotekets personale underviser eleverne. Med afsæt i en konkret case introduceres eleverne til kildekritik og informationssøgning på nettet samt kvalificeret brug af Google.

Del 2 på biblioteket: Informationssøgning og kildekritik i bibliotekets materialer
Klassen besøger Hovedbiblioteket og introduceres til folkebibliotekets faciliteter og muligheder. Forløbet byder på udfordringer ift. at søge, fremfinde og vurdere fysiske materialer.
Eleverne medbringer så vidt muligt egne computere.

Man kan i stedet for et samlet forløb vælge Del 1 eller Del 2 som enkeltstående forløb. Vi anbefaler imidlertid et samlet forløb fordelt over 1-2 uger. Det giver eleverne styrkede kompetencer indenfor informationssøgning og kildekritik af fysiske såvel som digitale materialer.

Undervisningsmaterialet er tilgængeligt via Meebook (delt via Share-it).

Forløbet tilbydes i skoleåret 18/19. Folkeskoler i indre by har fortrinsret.

Kontakt Mette Christiansen for tilmelding og/eller ved spørgsmål.

Emneord:

folkeskole, kildekritik, klasse, opgave, litteraturliste

Spørg biblioteket