Mordet på Sandheden - Kildekritik 8.-9. klasse

22.05.19
Med en universel kildekritisk metode og kvalificeret, målrettet Googlesøgning lærer eleverne at finde relevant, troværdig information på nettet samt at gennemskue fake news.

 

Læringsmål

  • Eleverne lærer om fake news samt reflekterer over betydningen heraf for individ, fællesskaber og demokrati.
  • Eleverne lærer kildekritisk at vurdere bruger- og ekspertproduceret indhold på nettet, samt tilegner sig viden om målgrupper, afsenderforhold og genrer på nettet.
  • Eleverne lærer at planlægge og gennemføre faser i informationssøgning og målrettet, kritisk informationssøgning i Google.

 

Form, varighed og metode

Dialogbaseret workshop med korte oplæg efterfulgt af elevarbejde med opgaver i grupper, invitation til refleksion samt samtale og diskussion i plenum.

Varighed: 3 lektioner (på en dag)

Sted: På skolen

 

Forløbet tilbydes i skoleåret 19/20 til folkeskoler og privatskoler i København.

Kontakt Dinna Enevoldsen (mail: h00s@kk.dk) for tilmelding og/eller ved spørgsmål.

Spørg biblioteket