Stærk på nettet

25.09.17
Biblioteket styrker elevers (6.-10. klasse) digitale dannelse. Læs mere om søgning, kildekritik og god stil på nettet.

Dette efterår rykker bibliotekerne ud i 40 skoleklasser med "Stærk på nettet"; et nyt undervisningsforløb målrettet 6.-10. klasse. Forløbet har fokus på søgning, kildekritik og god stil på nettet og tilbagemeldingerne fra de første klasser er positive. Forløbet er ideelt som udgangspunkt for samtale og refleksion over måden, eleverne færdes online.

Bibliotekar og projektleder for ’Stærk på nettet’, Sigrid Brix, fortæller, hvorfor biblioteket gæsteunderviser i digital dannelse: ”Biblioteket skal fremme oplysning og uddannelse, og vi har kompetencerne til det. Når eleverne lærer at bedømme den information, de hver dag bliver præsenteret for, bliver de bedre klædt på til at skelne skidt fra kanel. Med Stærk på nettet bliver eleverne også mere opmærksomme på deres digitale fodspor og deltagelse i online fællesskaber.”

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i hjemmesiden wikidigi.dk som er udviklet til formålet. Forløbet styrker elevernes færdigheder på nettet, lærer dem at forholde sig kritisk til hjemmesider, det de deler, og tænke over måden, de taler med hinanden – uden en løftet pegefinger. 

Prøv selv: Wikidigi.dk

Om projektet:
'Stærk på nettet' er udviklet af Københavns Biblioteker og Center for Digital Dannelse i samarbejde med Silkeborg og Billund Bibliotekerne og med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.

Ved spørgsmål kontakt projektleder Sigrid Brix på ci6s@kff.kk.dk

for at skrive en kommentar.