Berømte danskere: Niels Bohr

Af Københavns Biblioteker
13.03.17
I mini-serien "Berømte danskere" - sætter vi fokus på danske videnskabsfolk og deres forskningsområde. Her er det fysiker Niels Bohr.

Niels Henrik David Bohr 1885-1962. Dansk fysiker og naturvidenskabsmand.

Allerede i 1917 tog Bohr initiativ til opbygning af et videnskabeligt institut i København. Han blev leder af Universitetets Institut for Teoretisk Fysik, der blev indviet i 1921. I årene 1921 – 1961 havde 444 fysikere fra 35 lande et ophold på instituttet. I 1965, tre år efter hans død, blev det omdøbt til Niels Bohr Instituttet.

Niels Bohr bidrog primært til forståelsen af atomets opbygning og udvikling af kvantemekanikken. Han modtog Nobelprisen i fysik i 1922 for sin kortlæggelse af brintatomet, der senere gjorde det muligt at udvikle atombomben. Niels Bohr modtog en mængde priser og medaljer. Bl.a. blev han både Ridder af Dannebrog i 1920 og modtog Elefantordenen i 1947. Han har været afbilledet på både frimærker og pengesedler, og fået et grundstof opkaldt efter sig (bohrium)

Da nazisterne overtog magten i Tyskland, var Bohr med til at hjælpe flere videnskabsfolk ud af Tyskland. I 1943 kom der en efterretning om, at han skulle arresteres, måske også fordi han havde jødisk familie. Han flygtede først til Sverige, bagefter til England og senere USA. Selv om han havde arbejdet med den mulige udvikling af atombomber, blev han efter krigen en ivrig fortaler for den fredelige udnyttelse af atomenergi. Han var med til at udvikle Forsøgscentret på Risø i 1955, hvor der bl.a. blev forsket i atomkraft.

 

Oprindeligt skrevet af Odense Centralbibliotek.

for at skrive en kommentar.
Materialer