Byens Lort

Da københavernes lort blev kørt ud på landet som gødning

Af Erik Nicolaisen Høy, Politivennen Live Blogging

Jeg henvendte mig ved min Ankomst til Stuttgart til vedkommende kommunale Embedsmand, som fører Titel af "Latrininspektor"...

Den lakonisk tørre bemærkning står i "Beretning fra Fabrikant G. Casse til Kjøbenhavns Renovationskompagni". Og dækker over et af de mest revolutionerende tiltag  i København:  fjernelse af hvad vi alle bidrager med hver dag, vores ekskrementer. Nu trækker vi ud på toilettet uden at tænke over hvor det hele havner.  Men sådan var det ikke da Casse foretog sin rejse i 1890’erne. Dengang var det et meget nærværende og stinkende fænomen i hele København.

Stank havde i århundrederne før været en sand plage i København og alle andre større byer. Man vadede i affald, inklusiv ekskrementer på gaden. Men nu skulle der gøres noget ved det! Sundhedsvidenskaben havde påpeget faren for infektioner, vandforsyningen var kommet på plads i 1860'erne. Men kloakeringen, dvs rørlægningen af gadernes dengang åbne kloakker, var først startet 1875,  og slet ikke tilstrækkelig til langt op i 1900-tallet.

Latrintog

Latrinstationen på Nørrebro ved Lygten Station. Man kan se de 12 store jernbanevogne, hver med 3 store tønder som er beskrevet i Casse's beretning.

Men fabrikant G. Casse's rejse oktober 1892 til byer i Tyskland til Rostock, Greifswald og Stuttgart var et vigtigt skridt.  Rejsen resulterede i at han introducerede dels en ny type tønder, dels fik åbnet en transport af ekskrementerne via jernbane til bønderne.  Der blev etableret en station som hurtigt fik det folkelige navn “latrinstationen”, nær det vi i dag stadig kan se som Lygten Station ved Nørrebro Station.  Kjøbenhavns Renonations-Kompagni fik forfærdiget 12 store jernbanevogne med 3 mægtige tønder. 

Ordningen var ikke permanent, men den reddede København gennem en kritisk periode 1891-1906 hvor befolkningstallet voksede stærkt og kloakeringen slet ikke færdig. Den sidste påmindelse om hygiejnens vigtighed var epidemien Den Spanske Syge i 1918. Men så kom det hele i rør,  vandskyllende toiletter som vi kender dem i dag blev efterhånden standard i alle boliger. Og siden har vi ikke oplevet store epidemier.

Man kan se stationen kosteligt beskrevet i P. Thomassens bog “Nørrebros Stationer”, s. 32-35.

Bogen er en af de mange bøger om Københavns historie og topografi som Hovedbiblioteket har skannet. Du finder bøgerne via søgningen her på sitet. På temaet Bag om København er der en vejledning til hvordan du gør.

15.01.18