Da moden blev født

Da moden kom til København

Af Erik Nicolaisen Høy, Politivennen Live Blogging

Få historier om København og livet i byen i din indbakke en gang om måneden.
Tilmeld dig nyhedsbrevet Bag om København.

Før Mads Skjern vendte op og ned på forretningslivet i det fiktive Korsbæk i 1929, vendte firmaet Moresco op og ned på virkelighedens København i 1856. Morescos revolution bestod i en kombination af  økonomiske kalkuler og faglig viden. Uomgængelig hvis vi skal forstå de tøjforretninger der i dag findes i Morescos butikker på Strøget.

Moresco

Forårsmoden maj 1882. Titlen er på modens sprog allerede dengang: Fransk. Mode for det fine borgerskab, ikke den gemene hob. Teksten i bogen er dog gement dansk.

Som så mange af de andre rigt illustrerede jubilæumsbøger som Københavns Biblioteker har scannet, løfter bogen om Moresco (1856-1931) en lille flig af  Københavns historie: Hvordan københavns pæne borgere ville klæde sig, hvordan butikkerne så ud og hvordan der så ud bag kulisserne hvor syersker og tilskærere producerede på livet løs. Og også om de personer som ledede og tjente på det hele

Annonce for Moresco

Annonce i "Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger" 17. marts 1857, altså året efter stiftelsen (Fra Mediestream). Med adskillige franske gloser. Lang tid før Misse Møhge købte den kåbe hun måtte tilbagelevere efter pres fra lærer Andersen. (Amagertorv 44 er nutidens nr. 13).

Jubilæumsbogen udmærker sig ved at dokumentere hvordan bygninger i København så ud på et givet tidspunkt. Går man en tur til dem, sælges der sjovt nok stadig tøj fra samtlige fem forretninger. Mon ekspedienterne er klar over den historiske arv de her forvalter?

Amagertorv 13

Amagertorv 13 (1828) hvor Moresco udfoldede sig 1856-1868, har ændret sig meget, næsten helt til ukendelighed. De smalle firefagsvinduer er blevet omdannet til to brede. Kun indgangen er hvor den var.

Huset næsten overfor (Ole Haslunds Hus), Amagertorv 14 (1730) hvor Moresco flyttede til i 1868, havde dengang markiser, men ligner ellers billedet fra bogen. Også Østergade 24 (1850) har fået en lettere overhaling. Alle krummelurer er fjernet. 

Moresco

Den arkitekttegnede bygning Barnekowhus (Erik Schiødte, 1901) har fået skiftet vinduer.

Moresco

Grønnegade 10 ligner også næsten huset på Morescos tid. Der sælges oven i købet stadig væk tøj i bygningen. Dog nu af en noget anden slags.

Enevældens jerngreb havde efterladt Danmark og København som en isoleret enklave i Europa, også hvad angik moden i fx Paris og London. Men i 1840'erne begyndte der så småt at ske noget. Politivennen havde i 1844 udførligt omtalt et skifte der var ved at ske i København, især på Østergade hvor man kunne læse følgende om hofdekoratør Hans Holm med årlige udsalg:

"Hvor mange kærlige øjekast tiltrækker ikke disse herlige stoffer sig af det smukke køn. Hvor mange ægtemænd ærgrer sig ikke over denne butik. For vil han have husfred, må han købe det sjal, det stykke silketøj osv. der om aftenen i den herlige belysning har gjort indtryk på hans hulde ægtemages øje."

Hans Holm lyder lidt som Damernes Magasin - før Mads Skjern:

"Misundelse og nid ytrer godt nok at Holms nedsatte priser er lige med de fleste af Østergades sædvanlige priser for varer af samme kvalitet. Men om det også var tilfældet, så giver dog den tilføjelse "det er købt hos Hans Holm" det en højere værdi. Skade at denne købmands navn er så dansk, han burde forfranske det.

Det var i denne kontekst Morescos butikker skal ses.

(Forfatter: Erik Nicolaisen Høy)

Moresco
Moresco
14.05.18