Et liv i almindelighed - helt unikt!

02.07.10
Bent Vinn Nielsens nyeste bog "Et liv i almindelighed" er et fantastisk flot portræt af en 96-årig knarvorn og helt almindelig ener!!

Indrømmet - jeg har en meget stor svaghed for Bent Vinn Nielsens bøger!
Men det er der bestemt også grund til.

Den nyeste "Et liv i almindelighed" er et portræt af den 96-årige Skat Enevoldsen som fortæller sin historie til en besøgsven - ja, han fortæller historien til "en tingest" som besøgsvennen har med, formentlig er der bare tale om en båndoptager. Enevoldsen er  den altovervejende stemme i bogen - kun suppleret af afsluttende afsnit af besøgsvennen Møller og Pia Svendsen fra plejehjemmet.

Det er langtfra den store dramatik der har præget Enevoldsens lange liv, men det gør på ingen måde fortællingen mindre spændende. Man tror på de relativt korte fortalte afsnit: Sådan har Enevoldsen oplevet begivenhederne. Sådan har tilfældigheder formet Enevoldsens liv. Og sådan har Enevoldsen formet omgivelserne med sin egensindige og let knarvorne, patriarkalske tilgang til tilværelsen.
Sprogligt er fortællingen gengivet mesterligt med detaljer som ovennævnte "tingest" og det konsekvent anvendte begreb en lommetelefon i stedet for en mobiltelefon. Begivenhederne er fortalt fragmentarisk men danner dog tilsammen et hele. Og tegner et billede af en måske nok såre almindelig tilværelse, som dog alligevel skiller sig ud fra mængden!
I besøgsvennens afsluttende overvejelser gengivet:
"Jeg ved ikke, om jeg drømte om noget bestemt, da jeg var ung, men det blev som det blev.
Og det var vel også godt nok".
"Hvad var det, Enevoldsen havde sagt? Hvis andre kunne være tilfreds med et liv i almindelighed, så kunne han vel også.
Han var alligevel en klog mand."

Måske er det ikke rigtigt - men jeg synes ikke at der er nogen der er helt som Bent Vinn Nielsen. Læs ham, og læs også hans tidligere bøger!

for at skrive en kommentar.
Materialer