Nyt museum inviterer indenfor

Københavns Museum: En tur gennem det nye museum må gerne opleves som en god byvandring, hvor tid, sted og historie går op i en højere enhed, siger projektlederen bag udstillingerne.

Af Peter Schøning, Historie & Kunst, Københavns Kommune

Lige nu summer det af liv i Stormgade 18. Håndværkere samler udstillingsmontrer. Museumsinspektører og konservatorer sætter genstande ind i dem. Det foregår i en løbende proces.  Når den ene gruppe er færdig, tager den anden over.  Alt skal være færdigt, når de nye udstillinger åbner den 7. februar.

Hvad er hovedgrebet i udstillingerne?

- En tur gennem udstillingerne må gerne opleves som en god byvandring. Fjorten af udstillingsrummene tager udgangspunkt i et bestemt sted i København på et bestemt tidspunkt i byens historie. Og samtidig dækker hvert rum et tema. Vi har eksempelvis et tema om katastrofer i byen, hvor Nikolaj Kirke og bybranden i 1795 er det konkrete udgangspunkt, fortæller arkæologen Vivi Lena Andersen, der er museumsinspektør og projektleder for det store arbejde med at opbygge de nye udstillinger.

Èn ting er udstillingens mange nedslagspunkter, men hvordan får vi de store linjer og overblik?

- Vi viser en stor model af byen, som den ser ud i dag. Modellen er i målestok 1:750 og knytter de mange steder og historiske tidspunkter sammen. Modellen kan f.eks. vise byens udstrækning på centrale tidspunkter i historien, og vi kan udskifte dele af modellen, efterhånden som byen ændrer sig.

Hvordan hænger den første særudstilling om maleren Paul Fischer sammen med den faste udstilling?

- Særudstillingen supplerer den faste udstillings formidling af husets historie. Stormgade 18 er nu blevet gennemrestaureret, så huset i sine farver står som ved Overformynderiet indflytning i 1894.  Paul Fischers malerier og fotos viser byen omkring år 1900, og dermed kan publikum fornemme den by, som var, da huset var nyt.

Hvad tror du publikum vil opfatte som et højdepunkt i den faste udstilling?

- Det bliver helt sikkert rummet med københavnermodellen. Modellen vil klart lokke til fordybelse. I rummet med modellen vil der også være muligheder for at høre lyde fra dagens og nattens København.  På en særlig datavæg vil du helt sikkert få noget at vide om København, som du ikke vidste i forvejen. Du kan også se instruktøren Bjarke Underbjergs film om København som en indgang til udstillingerne eller en poetisk oplevelse i sig selv.

Hvad bliver dit eget favoritrum?

- Ét af dem bliver rummet om enevælden.  Her kommer vi meget tæt på københavnerne i 1700-tallet ved at vise deres fodtøj. Men måske er jeg lidt belastet af, at fodtøj er noget, jeg har forsket intensivt i...

Malerierne bliver brugt til at illustrere, hvordan fæstningsbyen København havde åbent land uden for sine volde. Det åbne land blev til dagens brokvarter. Foto: Københavns Museum.
 

Du sagde, at udstillingerne gerne må opleves som en byvandring, men vil en museumstur også påvirke den måde vi færdes i byen?

- Det håber jeg. I hver af de 14 udstillingsrum har vi anbragt 50x50 cm store afstøbninger med aftryk af detaljer fra dagens byrum, som skal skærpe vores sans og lyst til at lægge mærke til nyt, når vi færdes i København. Ét aftryk viser f.eks. et udsnit af spiret på Nikolaj Kirke.

Bliver udstillingerne meget anderledes end de tidligere på Vesterbrogade? Har I prioriteret anderledes?

- Ja, for vi har startet helt på en frisk og har bygget de nye udstillinger op helt fra grunden. Arkæologien får en større vægt end før, fordi vi gerne vil vise den forhistorie, som København bygger på, og som er dukket op i forbindelse med metroudgravningerne. Vi fortæller f.eks. om byen i sen vikingetid, og det bygger på de nyeste fund. Du vil også se et 14.000 år gammelt bearbejdet gevir fra et rensdyr, som vi i dag mener, er det første spor efter mennesker i det område, som i dag er København.

Er de nye udstillinger blevet til med et bestemt museum som forbillede?

- Nej, vi har besøgt rigtigt mange danske og udenlandske museer og ladet os inspirere af det bedste af det bedste. De nye udstillinger er et forsøg på at formidle historien med den æstetik og muligheder, som vor tid giver. Vi er et museum anno 2020. I rummet om enevælden kan du så at sige blive en del af en film, hvor skuespillere demonstrerer, hvordan man hilste korrekt på hinanden i 1700-tallet. Det er mere illustrativt at vise det, end at skrive om det. Men vi har været meget bevidste om, at teknik ikke må blive et mål i sig selv.

Her monteres en model af én af de mange figurer af Kai Nielsen, som i dag kan ses på Blågårds Plads. Foto: Københavns Museum.
 

Bliver det et museum for børn?

- Vi har ikke bygget et børnemuseum, men udstillingerne er opbygget, så også familier kan få en god oplevelse. Og i weekender er der også mulighed for at supplere museumsturen med et besøg i arkæologisk værksted, hvor man helt konkret kan få fingrene i fortiden.

Bliver I færdige til tiden?

- Ja, men vi har vi har faktisk ét rum, som helt bevidst først bliver færdigt i løbet af 2020. Der er rummet med rester af en 14 m lang skude fra 1400-tallet. Tanken er, at publikum kan møde de fagfolk, der opbygger udstillingsrummet, siger Vivi Lena Andersen.

Københavns Museum

Da Overformynderiet forlod Stormgade 18, rykkede Børneværnet og sundhedsplejerskerne ind. Her ses en sundhedsplejerskes uniform – bemærk bismervægten, der hurtigt fortalte, om de små var i god trivsel. Foto: Københavns Museum.
03.02.20