Nytårsrevolten 1860

Politiet slog hårdt ned mod københavnerne i dagene efter nytåret 1860

Af Erik Nicolaisen Høy, Politivennen Live Blogging

En noget kejtet tryksag om Nytårsrevolten 1860 er nu tilgængelig fra Københavns Bibliotekers digitaliserede Københavnersamling.  Den er værd at kigge lidt nærmere på. 

Først lidt baggrund

Nytårsrevolten 1860 var en voldelig og ufortjent glemt affære. Den udsprang af det betændte og intrigante miljø i landets top. Det gik galt da man begyndte at opfordre til demonstrationer, men var for feje til selv at anføre dem. Ved nytårstid var en masse mennesker på gaden: almindelige mennesker, studenter og også de så berygtede københavnske gadedrenge. Stemningen begyndte at blive ophidset, og uden noget klart formål udviklede demonstrationer sig. 

Det hele udviklede sig i stedet til en kamp mod politiet på grund af den usædvanlige brutale håndtering af  demonstranterne. Urolighederne fortsatte de følgende uger. Politiet eskalerede den unødvendig brutalitet, og nu gik det ud over mange sagesløse personer.  Det er omdiskuteret om det især var politisk oppositionelle. Politiet hyrede arbejdsmænd der for 2 rigsdaler, ubegrænsede mængder punch og bambusstokke tæskede løs. Det kulminerede lørdag den 7. januar: Nu skulle politiet have tak for sidst! Det endte (selvfølgelig galt), og til sidst måtte garderhusarerne tilkaldes for at få oprettet ro. 

Politiet kritiseredes bagefter med rette for at fredelige borgere maltrakteredes af betjentene både på gaden og under forhør. En af grundlovens skabere, Orla Lehmann gentog sin holdning om at det aldrig havde været meningen at almuen skulle have magt. Københavns de facto politidirektør siden 1845 Cosmus Bræstrup (1789-1870) gik ikke af vejen for at bruge politibrutalitet, forbud og censur, og politiets "underjordiske" virksomhed var omtrent som i enevældens tid. Han gik først af 1863 for at blive udnævnt til Københavns overpræsident, og april-november 1865 justitsminister.

Affæren vidner om landets mangel på fremsynede ledere op til 1864,  og affæren er da også senere blevet overskygget af krigen.

Og nu til brochuren

Den lille brochure hedder ”Nytårsrevolten 1860. Politiet og Nytaarsrevolten 1860. 8 skitzer optagnet efter Rapporter og Øievidners Beretninger.” Den beskriver netop hvad politiet blev stærkt kritiseret for, nemlig at have arresteret uskyldige mennesker.

På forsiden anslås brochurens pointe: På vægten under den fornemme hat balancerer ”Vidneforhør” med ”Rapporter”, og hensigten med at udgive brochuren står på latin: ”Audiatur et altera pars” - også den anden part (modparten) skal høres. Underforstået at det blev den ikke.

Der er nu mere end 8 skitser, for bogen er opdelt i 2. I første del præsenteres nogle af spillerne: Først en person som uddeler breve, formentlig opfordringer til demonstrationerne, dernæst arbejdere, gadedrenge mv. og til sidst en typisk politibetjent. 2. del består af Hr. Sørensens lidelseshistorie i 8 skitser: ” Hr. Sörensen Som Ægtemand, Forbryder Og Arrestant. 8 Skitzer, optagne efter ”Dagbladets” Vidneforhør”

Vi ser Hr. Sørensen tage afsked med sin familie i stærk tiltro til politi og det konstitutionelle styre. Han arresteres straks uden for sin bolig, mistænkt for at være en af opstandens ledere. Alt hvad han herefter gør, bliver brugt som bevis på hans skyldighed. Han bringes til stationen, fængsles, kommer desillusioneret hjem til sin familie igen og på sidste side ses han bag tremmer.

Du kan læse mere om revolten i artiklen "Nytårsrevolten 1860" i Historiske meddelelser om København 1. Rk., bd. II (1909), side 345-379.

 

19.07.17
for at skrive en kommentar.