Os og dem

16.12.11
Bøger om "de andre": I processen med af skabe en fælles identitet spejler vi os i "de andre". To ret forskellige bøger ser på "os" og "de andre". Eller de civiliserede kontra barbarerne.

I Antropologiens idéhistorie beskriver antropolog Ole Høiris konstruktionen af os selv og de fremmede fra antikken og til i dag. Forfatteren beskriver de idéer, der har karakteriseret de forskellige perioder og hvordan de har tjent forskellige formål. Et spændende værk, der trækker den store linje i historien om vores identitetsdannelse.

"Bogen kan naturligvis i udstrakt grad bruges i undervisningen i en række fag - men den er således også velegnet for alle, der gerne vil have en større forståelse for, hvorledes vores verdensbillede - vores opfattelse af 'de andre' har udviklet sig gennem tiderne, hvordan det ser ud i dag - og hvordan vi skal leve sammen i den globaliserede verden på de mange niveauer fra hele samfund til den enkelte administrative enhed og dens omgivelser." skriver Paul Hegedahl i en anmeldelse af bogen på dknyt.

I 1878 kunne den københavnske befolkning for første gang opleve en menneskeudstilling. Det var en nubier-karavane, som kunne beskues i Tivoli.

I Menneskeudstilling beskriver Anne Folke Henningsen og Rikke Andreassen de godt 50 udstillinger af eksotiske mennesker der i de følgende årtier kunne ses i Zoologisk Have, Tivoli, Cirkus Varieté og lignende steder. Udstillingsobjekterne var indianere, indere, negre, beduiner og andre såkaldte vilde og uciviliserede mennesker. Udstillingerne var en del af samtidens iscenesættelse af den hvide race som øverst i race-hierarkiet.

Bogen fortæller historien om udstillingerne, de udstillede mennesker og de raceforestillinger der var dominerende den gang. Mødet mellem danskerne og "de udstillede" beskrives, et møde der i nogle tilfælde rummede romancer. Værket giver et glimrende billede af datidens raceforestillinger og det deraf følgende racehierarkie.

for at skrive en kommentar.
Materialer