Præsidentskiftet ved Kvindernes Udstilling 1895

Partsindlæg: Kvindernes Udstilling fra Fortid og Nutid i 1895 var en udløber af verdensudstillingen i Chicago i 1893. Ved den danske udstilling ville kvinderne gøre status over nordiske kvinders kulturhistorie.

Udstillingen blev afholdt i henholdsvis Industriforeningen og i Den Frie Udstillingsbygning i København.


Til kvindeudstillingen i Chicago 1893, Woman’s Building, havde kammerherreinde Sophie Oxholm i al hast fået arrangeret Den danske Laaneudstilling. Inspireret af Chicago-udstillingen, gik hun efterfølgende i gang med at lave en dansk kvindeudstilling.
Sophie var præsident for udstillingen i den forberedende fase.

Efter uenigheder med de øvrige deltagere forlod hun posten i januar 1895 og gehejmerådinde Bertha Buch blev præsident.
Kommandørinde Emma Gad var vicepræsident og etatsrådinde Emma Gamél var formand for finansudvalget. De udgjorde kvindeudstillingens præsidium.

Uoverensstemmelserne mellem Sophie og de andre kvinder drejede sig om: uddelegering af beføjelser til at godkende og træffes besluttninger på vegne af de forskellige udvalg, om foreningspoitiske uoverensstemmelser mellem forskellige kvindeforeninger og om hvorvidt Johanne Meyer kunne får sæde i litteraturudvalget.

5. januar trak Sophie Oxholm sig som præsident, og Emma Gad overtog midlertidigt ledelsen.

Hele forløbet er beskrevet af Sophie i Aktmæssig Fremstilling af de Begivenheder, der foranledigede Præsidentskiftet ved Kvindernes Udstilling fra Fortid og Nutid i Kjøbenhavn 1895.
Bogen er digitaliseret af Hovedbiblioteket og findes via søgefunktionen på bibliotek.kk.dk. Vejledning findes på temasiden Bag om København.


Aktmæssig Fremstilling af de Begivenheder, der foranledigede Præsidentskiftet ved Kvindernes Udstilling fra Fortid og Nutid i Kjøbenhavn 1895  af Sophie Ørholm. - Vordingborg : i kommission hos Willerups Boghandel, 1896. - 161 sider

Du kan desuden læse om den danske kvindeudstilling i artiklen Kvindernes Udstilling på sitet Emma Gad - og i artikler nedenfor.

06.09.17