Praktisk og etisk viden: 'Fronesis'

Af Københavns Biblioteker
12.03.17
Kan viden sidde i hænderne, eller handler det i højere grad om hvad man kan måle sig frem til? Og hvad vil det i det hele taget sige at vide noget?

Dette er spørgsmål som mennesket i flere årtusinder har forsøgt at besvare.

Allerede omkring 350 år før Kristi fødsel gjorde filosoffen Aristoteles sig tanker om netop dette, og opdelte i den forbindelse viden i tre former;

Netop denne fronesis anses som den praktiske fornuft. Den viden vi gør brug af for at handle etisk og moralsk - "fornuftens indsigt i hvad der bør gøres i en given situation" (kilde). Fronesis kan altså ses som en slags dannelse, og den viden vi hver dag bruger i omgangen med andre mennesker - derfor også betegnet hverdagsviden.

Læs mere om dannelse, etik og moral i nedenstående bøger, og bliv klogere på hvordan individet spiller en rolle i fællesskabet.

for at skrive en kommentar.
Materialer