Tipoldefars København

02.02.11
Københavnerbøger - En bog om København præsenteret af Rådhusbiblioteket: "Tipoldefars København" af Ludvig Joseph Flamand.

I midten af 1800tallet var København en by af en beskeden størrelse med ca. 130.000 indbyggere. Ludvig Joseph Flamand beskrev byen i en række skillingshæfter. Tipoldefars København er en bearbejdet genudgivelse af hans "Kjøbenhavn, dens ældre og nyere Historie etc." fra 1855.

Det var tiden efter enevældens sammenbrud, Christian VIII's død. Byen var præget af materielle skader efter krigen fra 1848-50 og havde gennemlevet kolera-epidemien.

Forfatteren var søn af en københavns spisevært. Han var gift med Johanne Cecilie Hansen. Han havde en stærk interesse for sin samtid og Danmarks historie.

Flamand, L. J.
Tipoldefars København. Erichsen, 1984. 172 sider.
Let bearbejdet udgave af hans: Kjøbenhavn, dens ældre og nyere Historie, samt Beskrivelse over denne Hovedstads mærkværdigste Bygninger, Torve, Pladser, Gader, smukke Partier, Seeværdigheder, tilligemed Forstæderne samt Christianshavn og nærmeste Omegn. Kbh. : Salomon, 1855.
Originalen: Kjøbenhavn, dens ældre og nyere Historie

I en anmeldelse i avisen Aktuelt (14.11. 1984) skrev JJP: "Bogen er et væld af oplysninger og kilder til ny viden om by med en dramatisk historie. Der er ikke den bygning, den gade, det stræde, de biografiske og nyttige oplysninger, Flamand ikke nævner."

I en anmeldelse i Berlingske Tidende (14.12. 1984) fandt Hanne Sanders plads til lidt kritik: "For Flamand var København moderne og velfungerende, for os giver hans skillingstryk et billede af en by i opbrud, en by vi genkender og forundres over.
Desværre har udgiveren svigtet ved ikke at kommentere den 130 år gamle tekst tilstrækkeligt."

---
Flamand, Ludvig Joseph i Dansk biografisk Lexikon på Project Runeberg

for at skrive en kommentar.
Materialer