Vand, klima og miljø på dagsorden

Vand er en af vores vigtigste naturressourcer og kilder til liv - bliv klogere på vandets historie, aktuelle klima- og miljøudfordringer.

Temaet for årets Verdensdag for vand den 22. marts handler om at gøre rent vand til en menneskerettighed for alle inden 2030.

Læs om FN’s Klimamål og verdensmål på Faktalink.dk

Havet - Livgivende dødbringende og legendeskabende

Mere end tre femtedele af jordens overflade består af hav, og havet har altid været grundlæggende for livet på jorden. Samtidig er havet en af de mest truede naturressourcer på kloden – måske fordi miljøforureningen i verdenshavene sker under overfladen – i en underverden, hvor forureningens konsekvenser ikke umiddelbart er synlige for os. I år skal alle landets 2. g’ere skrive opgave under overskriften ”Havet - Livgivende dødbringende og legendeskabende”.

Læs om temaet havet på Faktalink.dk

Følg med i internationale medier via dit bibliotek

Søg den nyeste viden fra en lang række videnskabelige artikler og tidsskrifter fra bl.a. om alt fra klimaforandringer, fracking, vandforurening, drivhusgasser. Du kan også søge på en række andre emner.

Find nyeste viden om vand, klima og miljø på Global Issue

Læs mere om vand og bæredygtighed i danske og internationale tidsskrifter på PressReader

Find magasiner om Natur og videnskab på RBDigital

Se mere om temaet vand