Vanløse i billeder og tekst

26.02.18
Engang var Vanløse blot en lille landsby og var nærmest terra incognita for københavnere. I slutningen af 1800-tallet begyndte Vanløse at vokse og i 1901 blev sognet indlemmet i hovedstaden.

I 1920 udgav Vanløse Grundejerforening bogen Vanløse - et historisk rids. Det er en lille sag skrevet af historiker og arkivar Eiler Nystrøm.

Bogen giver en fin beskrivelse af Vanløses historie og udvikling fra landdistrikt til storby. Bogen indeholder desuden en række fotos fra Vanløse - som byen tog sig ud i starter af 1900-tallet.

Damhussøen

Stien ved Damhussøen ligner sig selv.

Om navnet Damhussøen skriver Eiler Nystrøm: "Damhussøen er et ret nyt Navn og for Resten tillige et bagvendt Navn, Søen hedder i Virkeligheden Langvaddam. Da den gamle Kongevej mellem København og Roskilde, der oprindelig gik over Solbjerg, Valby og Hvidovre, ca. 1621 var bleven omlagt og fra Valby paa en høj Dæmning ført langs Søens søndre Bred, lod Kongen ansætte en Opsynsmand for at holde Øje med Vejporten — thi Kongevejene var i ældre Tid lukket for Bønderkørsel; hans Bolig kaldtes oprindelig Langvaddamshus, senere blot Damhuset, der faldt mere mundret; efter at Kongevejen var omlagt i 1760erne, blev der indrettet Kro og Stedet fik en ikke ringe Betydning. Paa den Maade fik Søen sit nye Navn, ved et Slags sprogligt Kredsløb."

Ålkistevej

Ålkistevej var noget mere landligt.

Godthåbsvej

Godthåbsvej, også her var der god plads.

Bogholdergården

Bogholdergårdens hovedbygning før og nu.

Bogholdergården

 

Sporvejsholdeplads

Sporvejsholdeplads i Vanløse.

Vanløse skole

Vanløse skole før og nu.

Vanløse skole
Materialer