100 ÅR: Niels Bohrs banebrydende atomteori

30.09.13
Den 30. september 1913 - for 100 år siden - fremsatte den unge Niels Bohr en teori for atomets struktur, som skulle vise sig at blive indledningen til kvantemekanikken.

Modellen revolutionerede fysikken og var den første holdbare redegørelse for, hvorledes elektroner indgår i atomer.
Artiklen fra september var en del af en trilogi (On the Constitution of Atoms and Molecules), som Bohr søsatte fra sommer til efterår 1913 og blev publiceret i det engelske fysiktidsskrift: Philosophical Magazine.

 

 

Hvad går teorien ud på?
Bohr hævdede, at elektroner bevæger sig i helt fastlagte baner rundt om atomkernen. Endvidere fremsatte han den grundantagelse, at elektroner kan springe fra en bane til en anden (kvantespring).
 

Og hvad har den betydet?
I en pressemeddelelse fra Niels Bohr Institutet (08/2013) udtrykkes det således:
"Uden kvantemekanikken ville vi ikke have haft hverken hverdagsteknologi som digitalkamera, computer og smartphone eller sundhedsteknologi som MRI‐scanner, elektrokardiogram (EKG) og røntgenstråling"


Læs videre i Helge Kraghs artikel på Videnskab.dk og på Niels Bohr Institutets hjemmeside, hvor der bl.a. ligger en meget instruktiv og spændende video om Niels Bohr.

 

Bibliotekets Bøger af Bohr
Hver gang du lægger en 500 kr-seddel på disken, ser du Niels Bohr i øjnene! På biblioteket kan du OGSÅ kigge i hans værker, fx disse:

12 Naturbeskrivelse og menneskelig erkendelse : udvalgte artikler og  foredrag fra årene 1927-1962


53.22 : Collected works, bd.1-12

i Volume 2 : Work on atomic physics (1912-1917) finder du atomteorien
 

53.22 Filosofiske skrifter, bd.1
 

53.22 Om Atomernes Bygning
 

53.9 Atomteori og naturbeskrivelse

 

Bohr - historisk set
 

50.7 Højdepunkter i dansk naturvidenskab / ved Jan Teuber
 

53.22 Atomteoriens historie : belyst ved kildeskrifter

 

 

 

 

 

 

 Biografier

 99.4 Bohr, Niels
      Bohr på ny

 99.4 Bohr, Niels
      Favrholdt, David: Filosoffen Niels Bohr

 99.4 Bohr, Niels
      Strathern, Paul: Bohr og atomet

 

 

 

En Nobelpris til Niels
Atomteorien brød med den klassiske fysik og blev i starten mødt med skepsis. Efterhånden blev den dog anerkendt af førende fysikere og i 1922 modtog Bohr Nobelprisen i fysik for sin teori. Læs hans "lecture" :

Niels Bohr:  The Structure of the Atom

 

 

 


Bibliotekets e-resurser(databaser)
Et vigtigt supplement til bibliotekets bøger er vores e-resurser (databaser), som du kan bruge fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Her finder du både artikler og e-bøger og DE ER ALTID HJEMME!!

 

AccessScience
Her kan du læse du en biografi over Bohr og en lang række artikler om "Bohr Atom", "Bohr model", "Bohr effect" etc.
 

Biography in Context
Også her får du en lang række dokumenter og biografiske artikler om Bohr
 

Ebrary
Et bredt udvalg af bøger, der inddrager atomteorien i en større sammenhæng og som beskriver Bohrs forhold til den øvrige videnskabelige verden: Se fx denne: How Physics Confronts Reality : Einstein Was Correct, but Bohr Won the Game

Science in Context
Denne database har en hel "topic page" (en slags portal) med alverdens perspektiver på Bohr. Videoer og mange modeller i forbindelse med forklaringen af teorierne

 

Et godt link
Fission og kvantespring
Energimuseet har lagt disse to illustrative film på YouTube i anledning af 100-året

 

Bohr i dampradioen 

"100 lys i kagen til Niels Bohrs atommodel
Hør et panel fra Niels Bohr Institutet diskutere Bohr og teoriens betydning

 

"Atomets historie"
Radio 24 syv har sendt en række udsendelser om atomets historie
Afsnit 3 og 4 handler specifikt om Bohr

1. afsnit

2. afsnit

3. afsnit

4. afsnit

5. afsnit

Lene Nielsen

for at skrive en kommentar.
Materialer