1864 og Dybbøl får stadig blodet i kog

18.07.17
At 1864 også i dag optager befolkningen og sætter sindene i kog, viser den voldsomme interesse for Buk-Swientys to bøger: Slagtebænk Dybbøl og Dommedag Als.

Og Bornedals tv-serie om 1864 vakte almindelig debat og voldsom historikerkritik i medierne.
Se fx denne artikel: Massiv historikerkritik af Bornedals storserie/af Bent Blüdnikow og Kristian Lindberg

Eller hør programmet:
P1 debat: Var Danmark grebet af galskab i 1864?
3 historikere diskuterer bl.a. Monrads rolle, og hvad der gik galt i skæbneåret

 

 

Selv om 1. slesvigske krig (1848-50) endte med en dansk sejr, havde den ikke løst spørgsmålet om Slesvig. En stor del af de danske politikere var under indflydelse af en stærk nationalisme og ønskede at få gjort hertugdømmet dansk. Syd for grænsen raslede den preussiske hær, under Bismarck, med våbnene, og der var således lagt op til et opgør, hvis udfald kom til at præge Danmark og dansk identitet i mange år fremover, ja helt op til nu.


”Efter rømningen af Dannevirke den 5. og 6. februar 1864 drog størstedelen af den danske hær til skanserne ved Dybbøl, en landsby på Sundeved, hvor det slag, der skulle vise sig at blive afgørende for udfaldet af den 2. Slesvigske Krig, blev udkæmpet den 18. april. Slaget endte i et katastrofalt nederlag for Danmark på grund af manglende dansk forberedelse, den danske regerings stædighed og den preussiske hærs overlegenhed”
(Citat fra Danmarkshistorien.dk hvor du kan læse meget mere om 1864)

 

Find bøger, artikler og materialer om 1864 på Hovedbiblioteket i

Biblioteksbasen
Søg fx med disse emneord - det er en god idé at kombinere flere ord

* Dybbøl * krigen 1864 * nationale symboler * Slesvig-Holsten * Sønderjylland * National identitet * Dannevirke * Tyskland * socialhistorie * Danmark * 1860-1869 * krigshistorie * politik * økonomi * historie * slaget ved Dybbøl * de slesvigske krige * danskhed

 

Se kunst  og læs litteratur fra perioden
Kunst fra perioden: Find billeder af Bissens nationalromantiske skulpturer eller af P.C. Skovgaards og Vilhelm Kyhns Danmark. Eller læs romaner om 1864 fx Cai M. Woels Dannevirkenætter eller Hanne Reintofts: Nu er det længe siden, men frem for alt: Herman Bangs: Tine, som er denne krigs store roman.


Find artikler i vores tidsskrifter
bibliotek.dk (vælg artikelsøg) finder du henvisninger til rigtig mange artikler om krigen og dens forudsætninger og følger, fx denne artikel:

Daugbjerg, M.: En oplevelse af oplysning: fornuft og følelse i erindringen om Dybbøl og 1864
I: Nordisk Museologi, 1-2, 2008,         
   
Husk at når du søger artikler, kan du bruge de samme emneord, som når du søger bøger.
 

 

Bibliotekets e-materialer
Hvis du bor i Københavns kommune og er registreret bruger i de københavnske biblioteker, har du adgang til disse baser hjemmefra:

Faktalink
Her finder du en meget stor artikel med titlen "Krigen i  1864". Den er forsynet med links og kilder, så du selv kan grave videre i emnet

Historiefaget
Proklamationer og dokumenter vedr. 1864

Historiens verden.dk
Henvender sig især til gymnasieelever og folkeskoleelever. Læs bl.a.om Stormen på Dybbøl

På netttet ligger frit tilgængeligt: Dansk historisk bibliografi. Brug de omfattende henvisninger i din søgning efter litteratur om ”krigen 1864”

 

                                           Herman Wilhelm Bissen: Istedløven
 

Links på internettet:  Bøger og artikler

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
råder over en speciel digital Slesvig-samling. Her finder du en lang række bøger om Slesvig og fx 1864

Google Books
Emnet Sønderjylland, Treårskrigene 1848-51 og 1864 er præsenteret i Google Books. Her finder du indskannede fuldtekstbøger frit tilgængelige på nettet.
Hvis du søger i avanceret søgning, kan du vælge kun fuld visning. Kombinér med emneord
Se fx:
Generalstabens beskrivelse af den Dansk-Tydske Krig (1848-50)  eller
Vesterhavsøernes Forsvar i Aaret 1864

Kulturperler
Her ligger en indscannet version af tidsskriftet Illustreret Tidende. Søg på fx Dannevirke eller Dybbøl, men se også hvad der optog folk lige der i 1864.

Solen skinner, fuglene synger og menneskene myrder
Berlingskes store temaside om 1864

Stormen på Dybbøl
Tema-avis fra Jyllandsposten med mange spændende artikler, interaktivt kort og tabstal (se temaet i højre spalte)
 

Berlinmurens fald får os til at glemme 1864
Artikel i videnskab.dk. Forfatteren hævder, at Berlinmurens fald står som både et slutpunkt i en historisk fortælling og som et startpunkt i en anden. Med det nye Tyskland er den gamle konflikt mellem Danmark og den store nabo trængt i baggrunden

tidsskrift.dk
indeholder artikler om emnet fra
•    Historie/Jyske samlinger (1911-2001)
•    Historisk tidsskrift (1840-1997)
Se fx artiklerne
Europæisk storpolitik omkring krigen 1864

Martsforeningen og den danske folkeforenings opbygning og virke 1864-66

 

 

mølle

 

Links på internettet: tematiske hjemmesider

Danmarkshistorien.dk
Denne hjemmeside, kreeret af Århus Universitet, indeholder et overflødighedshorn af godt stof om 1864: temasider, dagbøger og andre kilder

Statens Arkivers kildepakker: 1864
En ualmindelig spændende samling af utrykte breve, dagbogsoptegnelser, biografier m.m.

Grænseforeningen
Mange historiske oplysninger

Historiecenter Dybbøl banke
er en portal med viden om krigen 1864 og dens konsekvenser. Her er fx adgang til Historiecenter Dybbøl Bankes digitale historiske arkiv med store mængder kildemateriale.
Vælg ”krigen 1864” i højre spalte og få en indgående indføring i krigen og dens optakt, forløb og efterdønninger.

1864 - set med samtidens udenlandske øjne
Der er mange gode muligheder for at læse om emnet i denne blog, der ser det hele fra en anden synsvinkel

Se og hør!
Eksistens: 1864 - lilleputkomplekser, erindringskonstruktioner og imagekrise
Radioudsendelse om hvordan Danmarks nederlag i 1864 har påvirket den danske nationale identitet helt frem til i dag.

1864 - et år der rystede Danmark
Lektor ved Syddansk univ., Mogens Rostgaard Nissen, forelæser om de voldsomme konsekvenser af nederlaget. Kun adgang med UNI-C-login

 

Opdateret oktober 2018

 

Tekst: Arendse Lehn Weile og Lene Nielsen

Billeder:

Titelbillede fra Rigsarkivet

Colourbox

 

 

 

 

 

 

for at skrive en kommentar.
Materialer