8. marts. En veluddannet kvinde

Er ligestilling et luksusproblem, når der fattigdom, flygtningeproblemer og sygdomme som Aids at bekæmpe?

Det er over 20 år siden Beijing konferencen, hvor man kaldte uddannelse for piger ”A lifeline to development”. At give piger mulighed for uddannelse giver dem mulighed for selvbestemmelse over deres eget liv. Dette er ikke en luksus, det er en menneskeret ifølge FNs børnekonvention af 1989. 

Facts:

 • En undersøgelse foretaget af verdensbanken viser, at 1 procents stigning i andelen af ​​kvinder med grundskole forøger et lands årlige indkomst per indbygger med omkring 0,3 procent.
 • Piger, der har et års længere skolegang end landsgennemsnittet tjener 10 til 20 procent mere i gennemsnit.
 • En veluddannet kvinde, der tjener mere, vil være i stand til at forsørge sin familie i tilfælde af at manden ikke er til stede. Dette kan betyde liv eller død for en familie i en krigs- eller flygtningesituation.
 • En Undersøgelse foretaget i Bangladesh viste, at uddannede kvinder er tre gange mere tilbøjelige til at deltage i politiske møder end dem uden skolegang.
 • Uddannede kvinder er mere tilbøjelige til at modstå misbrug og vold i hjemmet og traditioner som kvindelig omskæring.
 • Hvert år en pige bliver i skole forsinkes hendes ægteskab og reducerer antallet af børn, hun får. Piger med sekundær skolegang er op til seks gange mindre tilbøjelige til at blive gift som børn end piger med ringe eller ingen uddannelse.
 • Uddannede kvinder er mindre tilbøjelige til at dø under graviditet eller fødsel, og mere tilbøjelige til at sende deres børn i skole.
 • Hvis kvinder har en grundskoleuddannelse, er dødeligheden for deres børn under 5 halveret: Hver ekstra års skolegang for piger reducerer børnedødeligheden for deres afkom med op til 10 %.
 • Uddannede kvinder venter længere med at dyrke sex og bruger prævention.
 • Uddannede kvinder ved mere om ernæring og sundhedspleje og bruge flere penge på deres børn: piger og kvinder bruger 90 % af deres lønindkomst på deres familier, mens mændene kun bruger 30-40 %

UNESCO og UNICEF anslår at,

 • over 115 mio 6 -12 -årige ikke er i skole, og tre femtedele af dem er piger.
 • af 163 mio analfabeter under 18 i verden, er 63 procent piger
 • 5,5 millioner piger i alderen 15-19 føder børn hvert år.


Faktorer som forhindrer piger i at gå i skole inkluderer: gebyrer for undervisning, transport, bøger eller uniformer, kulturelle fordomme eller traditioner, manglen på kvindelige lærere, mangel på hygiejne bind, manglende separate toiletfaciliteter, seksuel chikane eller misbrug af lærere eller andre studerende og børneægteskaber.

Der findes et afrikansk ordsprog, som lyder: "Lær en mand at fiske, så har du lært en enkelt person det. Men lær en kvinde at fiske, så har du lært en familie det"

Kilder:

 • Unesco
 • Verdensbanken
 • FN
 • Amnesty International

 

 

Foto: UN Women / Betsy Davis
07.03.14