Årsmøde i Solvang Biblioteks Brugerråd

17.09.20
Har du en mening om Bibliotekets rolle i lokalområdets liv? Hvordan lokalområdets behov bedst afspejles i Bibliotekets aktiviteter?  

Tirsdag d. 20. oktober 2020 kl. 15-17 er der årsmøde i Solvang Biblioteks Brugerråd!

Solvang Biblioteks aktiviteter de kommende år tager udgangspunkt i den vedtagne ”Biblioteksplanen 2019-2023” og handlingsplanen ”Læs Løs!” 
Har du en mening om Bibliotekets rolle i lokalområdets liv? 
Hvordan lokalområdets behov bedst afspejles i Bibliotekets aktiviteter?  

Er du låner på Solvang bibliotek, får du medindflydelse, hvis du vil ha’ det! 

På Solvang bibliotek vælger vi hvert år et BRUGERRÅD, som inddrages for at høre brugernes mening og sikre brugersynspunkter på nye og gamle aktiviteter. 
Brugerrådet tager aktivt del i bibliotekets virksomhed med ideer, forslag og kritik, der tilgodeser bibliotekets målsætning og bidrager til, at biblioteket bliver mere synligt i lokalområdet.  
Tirsdag d. 20. oktober er der årsmøde, hvor der er valg til brugerrådet! 

Dagsorden for Årsmøde i Solvang Biblioteks Brugerråd 

 1. Valg af dirigent og referent 
 2. Beretning 
  Det afgående brugerråd aflægger beretning for den forløbne periode.  
 3. Valg 
  Der vælges mindst 5 repræsentanter herunder formand, næstformand og til diverse repræsentative poster 
  Repræsentanterne vælges for en etårig periode. Genvalg kan finde sted. 
  Derudover vælges min. 2 suppleanter 
 4. Fremtidige aktiviteter – medlemsdebat 
 5. Eventuelt 
   

Forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag d. 29. september og kan afleveres til bibliotekets personale. Indkomne forslag kan hentes på Solvang Bibliotek 14 dage før mødet – d. 6. oktober 2020.