Bagsiden af Idræt & sport: skader

25.07.20
Her finder du hjælp til søgning af bøger, artikler, rapporter m.m. til din opgave. Materialer i fysisk form såvel som online. Du kan her også finde bud på teorier og teoretikere, som kan danne udgangspunkt for din gode opgave. Scroll helt ned, så du får overblik!

 

Idrætsskader er i dag ikke blot pinefuldt uheld og ofte langvarig genoptræning. I problematikken indgår også overvejelser over forebyggelse, samfundsressourcer samt sociologiske perspektiver. I det moderne, dynamiske samfund fremstår idræt og sport som vigtige identitetsmarkører, og skader kan have voldsomme identitetsmæssige konsekvenser

 

Idrætsmedicin: definition i Den store danske encyklopædi

Værker der giver godt overblik:

Søg systematisk og professionelt i bibliotekets katalog: Find en bog med DK5

 

Specialværker om skader inden for enkelte sportsgrene
Ofte vil det være nødvendigt at få skaffet videnskabeligt baserede specialværker fra et forskningsbibliotek. Gå ind på:

Bibliotek.dk
-og søg på det du ønsker. Bestil materialet til afhentning på dit "eget" bibliotek - Se her hvordan

Find fx disse titler:

 • Running mechanics and gait analysis/ Reed Ferber; Shari Macdonald
  Emne: Bevægeapparatets fysiologi ; Health and Wellbeing ; Running. Physiological aspects ; Running injuries ; Human mechanics ; Gait in humans
  A premier resource that is dedicated to running mechanics and injury prevention. Referencing over 250 peer-reviewed scientific manuscripts
   
 • Andrews, James Rheuben: The athlete's shoulder
   

 

Videnskabelige artikler kan du også bestille i bibliotek.dk. Se hvordan her

Relevante søgeord kan fx være: sports injuries, physiology, football injuries, neck and injuries, athletic injuries, head injuries, spinal injuries.
Det kan være en god ide at søge med engelske søgetermer

 

Spiseforstyrrelser
Kan betragtes som et særligt aspekt af idrætsskader. Læs videre i Faktalink - log dig ind med dit cpr-nr.+ password til biblioteket

DR har haft fokus på spiseforstyrrelser i elitesport, specielt svømning. Se DR temaet

 

Skader - forebyggelse
Søg med emneord i biblioteksbasen, her er nogle eksempler: bandager, forebyggelse, idræt, idrætsskader, sportstape, tape, sportsskader og find fx disse titler:

Eller læs denne rapport på nettet: Rapport: Forebyggelse af skader og sygdomme i muskler og led, især afsnit 4

Rapporten fra Vidensråd for forebyggelse indeholder megen statistik. Et kort resumé af rapporten finder du i artiklen: Bedre forebyggelse af idrætsskader kunne spare samfundet milliarder: 20 milliarder skattekroner ryger hvert år til skader og sygdomme i led og muskler
 

Find nye artikler om forebyggelse og behandling i Videnskab.dk

 

Billede: DPU - Anskuelsesbilleder

 

Skader - samfundsøkonomiske aspekter

Rapport: Idrætsskader i Danmark 2016
Rapporten giver et indtryk af hvilke beløbsstørrelser området opererer med.

 

Smertedæmpende medicin/smertekontrol/doping

Anti Doping Danmarks hjemmeside

Læs artiklen om doping i Faktalink eller gå ind i Ebook Central og søg med relevante søgord (pain killers/doping/sports medicine/pain control/ football)

Søg også i Bibliotek.dk - videnskabelige artikler med disse termer: pain killers and sports injuries og begræns selv søgningen yderligere, så du får de artikler, som er relevante for DIG! Bestil kopi af artiklerne
 

Ekstremsport og risikosport

Søg i bibliotekets eget katalog og find fx

61.1 Ekstremsport og den menneskelige fysiologi

Søg også i bibliotek.dk efter bøger, fx med disse søgeord :adventure sport, sports injuries,  Athletic Injuries, extreme sports

Søg også i bibliotek.dk efter artikler.

 

Idrætsskader og sociologi
Når idræt er blevet en så stor del af det moderne menneskes dynamiske livsstil, kan der ved skader opstå et mentalt tomrum, et identitetsmæssigt problem, for den idrætsudøvende.
 

3 sociologer/samfundsforskere kunne være hensigtsmæssige at inddrage i forhold til emnet sportsskader. Introduktioner til alle tre finder du i Klassisk og moderne samfundsteori

 • Pierre Bourdieu: analyser af den kropslige og kulturelle habitus. Kroppen opfattes af idrætsudøveren som en "meningsfuld enhed inkorporeret" i dennes tilværelse.(jvf. Sport, sundhed og identitet, side 21) Spilleren sætter spørgsmålstegn ved identitet og selvtillid, når en skade optræder og kroppen fremtræder svag
   
 • Anthony Giddens: fokus på livsstil, individets refleksive selvidentitet, dets tilvalg/fravalg og refleksioner over risiko
   
 • Michel Foucault: behandling af begrebet biopolitik eller biomagt: Borgerne ses i højere grad end tidligere at måtte tage ansvar for egen sundhed og krop, med henblik på at honorere statens krav til  borgerne om en hensigtsmæssig livsstil,som sikrer at de udgør en god arbejdskraft. Skader sætter således borgeren i en uhensigtsmæssig samfundsmæssig position  

 

Læs videre her:

Skader og psykologi/pædagogik

Csikszentmihalyi, Mihaly: Selvets udvikling: evolution, flow og det gode samfund
"Flow" er en vigtig del af sportsudøvelsen, en del som savnes, når udøverne bliver skadede

Lichtenstein, Mia Beck: Skadede motionister risikerer at blive deprimerede

Find træningsbalancen – mellem sundhed og smerte
Gennemgang af forskningslitteraturen om de psykiske følger af idrætsskader samt casehistorier

 

Idrætsskader og - penge!
Sportens - specielt elitesportens - underholdningsværdi og kommercialisering betyder øget pres på udøverne (fx i form af hyppigere kampe og øgede krav til spillernes fitness og kapacitet). Med øget risiko for stigning i antallet af skader til følge. Læs:

Holst, Preben: De nødvendige ofre? Politiken 17/12 2001 (find den i Infomedia på dit bibliotek)

Lars B. Jørgensen: Det ligger i sporten selv, -i : Berlingske tidende, 2006-03-12 (Find den i Infomedia - på dit bibliotek)

The athlete as widget: how exploitation explains elite sport 
Connor, James
I: Sport in Society, 2009/ eller Sport in Society, Bind 12, Hæfte 10, Side 1369 - 1377
Bestil artiklen i bibliotek.dk - brug adgangen: "videnskabelige artikler"

Soligard, Thorbjørn: How much is too much? (Part 1) International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of injury 
I: British journal of sports medicine , 2016, Bind 50, Hæfte 17, Side 1030 - 1041 
Bestil artiklen i bibliotek.dk - brug adgangen "videnskabelige artikler"

Bestil flere artikler i Bibliotek.dk
I bibliotek.dk kan du søge på et meget stort antal videnskabelige artikler og bestille dem i kopi. Det  kræver, at du er skrap til at finde de bedste og mest præcise søgeord. Så tænk godt over hvad du reelt har brug for. Eksempler på søgeord:

sports injuries, sponsors commercial sport, entertainment industry, Stress, Psychological - prevention & control; Physical Education and Training; Athletic Injuries - etiology; Humans; Risk Factors; Professional Practice; Male; Workload; Travel; Cumulative Trauma Disorders - etiology; Cumulative Trauma Disorders - physiopathology; Sports Medicine; Athletic Injuries - physiopathology; Return to Sport; Female; Early Diagnosis; Athletic Performance - physiology; Practice Guidelines as Topic; Stress, Psychological - physiopathology; Health aspects;

 

 

Billede: DPU - Anskuelsesbilleder

 

Bibliotekets e-materialer

AccessScience
Søg fx på sports medicine, androgenic-anabolic steroids and athletes; Androgens; Estrogen; Hormone; Muscle; Pharmaceuticals testing; Steroid

Science in context
Vælg "browse topics" og find steroids. Når du har klikkket dig ind på den portal, kan du  indsnævre dit søgereultat ved at skrive "injuries" i feltet: search within results

Ebook central
Vælg advanced search og brug søgeordene sports injuries. I spalten til  venstre for søgeresultatet kan du indnævre dit resultat ved at hakke felter af.

 

Tal om idræt og skader

Rapport: Idrætsskader i Danmark 2016
Statistik

Rapport: Forebyggelse af skader og sygdomme i muskler og led

 

Tekst: Lene Nielsen
Billeder :http://galleri.au.dk/aul/#1536144849366_3 (billede 2205)

Materialer