Berlinmuren

29.10.14
9. november er det 25 år siden Berlinmuren faldt efter beslutningen om fri udrejse fra DDR til Vesttyskland.

Berlinmuren delte ikke blot Berlin i to. Den var symbol på det delte Tyskland og på den Kolde Krig der delte verden mellem øst og vest.
Ligesom muren havde betydning der rakte ud over delingen af en by, blev murens fald også symbolet på sovjet-kommunismens sammenbrud der endeligt sluttede med Sovjetunionens opløsning i 1991.

Her er samlet et udvalg af materialer der belyser DDR, Berlin-murens historie.

Leksikonartikler

Berliner Mauer på Wikipedia [de]
"Die Berliner Mauer war während der Teilung Deutschlands ein hermetisch abriegelndes Grenzbefestigungssystem der Deutschen Demokratischen Republik (DDR), das mehr als 28 Jahre lang, vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989 bestand."

Berlinmuren på Den store danske : Gyldendals åbne encyklopædi
"Berlinmuren, den betonmur, der adskilte Østberlin fra Vestberlin i perioden 1961-89. Muren var et skarpt bevogtet militært spærringssystem, der bestod af to mure delvist af beton og delvist af husmure, og i sine sidste år af betonmure, med et ingenmandsland stedvist med spanske ryttere imellem, forsynet med pigtråd og miner."
Se også: DDR - historie

Berlinmuren på Faktalink
"Murens fald kom overraskende for alle. End ikke den tyske regering havde ventet det pludselige totale sammenbrud i DDR, og man var slet ikke klar over, at en genforening af de to Tysklande var umiddelbart forestående."

Berlinmuren på Leksikon.org
"For at stabilisere afgrænsningen mellem de to supermagter USA og Sovjetunionen blev der den 13. august 1961 bygget en mur på demarkationslinien mellem øst- og vestsektoren i Berlin. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne kun komme ind i Østberlin eller Østtyskland på nogle få steder og måtte have passérsedler."

Berlinmuren på Wikipedia [da]
"Berlinmuren (på tysk Berliner Mauer eller bare die Mauer, i DDR kaldt Antifaschistischer Schutzwall «antifascistisk beskyttelsesmur», i det daværende Sovjetunionen kendt som den "Antifascistiske Beskyttelsesvold") var en adskillende spærring af beton, pigtråd og elektrisk hegn mellem Øst- og Vestberlin."

Deutsche Demokratische Republik på Wikipedia [de]
"Die Deutsche Demokratische Republik (DDR) war ein Staat in Mitteleuropa, der von 1949 bis 1990 existierte. Aus der Teilung Deutschlands nach 1945 entstanden, war sie bis zur friedlichen Revolution im Herbst 1989 eine kommunistische bzw. realsozialistische Diktatur unter Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), die sich zum Marxismus-Leninismus bekannte."

DDR på Wikipedia [da]
"Den Tyske Demokratiske Republik (tysk: Deutsche Demokratische Republik, DDR), eller (uofficielt) Østtyskland var en tysk stat, der eksisterede fra 1949 til 1990. Den bestod af de tyske delstater Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen samt den østlige del af landets hovedstad, Berlin."

Murens fald på Den store danske : Gyldendals åbne encyklopædi
"Murens fald, (hentydning til Berlinmuren), almindelig betegnelse for kommunismens sammenbrud i Østeuropa og Sovjetunionen med udgangspunkt i begivenhederne i Berlin 9./10. november 1989."
Se også: DDR - historie

DDR-Lexikon
Tysksproget online-leksikon.

Bøger om Berlinmuren

9. November 1989 : der Tag der Deutschen. Carlsen Verlag, 1989. 80 sider.
"Sonderband zum Jahr im Bild 1989."
Opstilling på biblioteket: 94.442

Berlinproblemet 1958-1972. Gyldendal, 1974. 143 sider.
Opstilling på biblioteket: 94.42

Gelb, Norman
Berlinmuren : Kennedy, Khrusjtjov og et opgør i hjertet af Europa. Gyldendal, 1988. 281 sider.
"Beretning om omstændighederne omkring Berlins deling i 1961 og om den krise som opførelsen af Berlinmuren medførte i øst-vest forholdet."
Opstilling på biblioteket: 94.42

Gründer, Ralf
Berliner Mauerkunst : eine Dokumentation. Böhlau, 2007. 352 sider.
Opstilling på biblioteket: 74.41

Hansen, Jan Bo
Muren : historien om et politisk bygningsværk. Gyldendal, 2009. 326 sider.
"Om Berlinmurens opførelse i 1961, livet i den delte by, flugtforsøgene fra øst til vest og Murens fald i 1989. Samtidig beskrives det stormagtspolitiske drama, der muliggjorde Murens tilblivelse og dens fald."
Opstilling på biblioteket: 94.42

Hilton, Christopher
Berlinmuren : den menneskelige beretning om en front i den kolde krig. Diorama, 2006. 384 sider.
"Berlinmuren som menneskeligt og historisk drama fra ideen blev undfanget, etableringen i 1961 og til den blev gennembrudt i 1989. Forfatteren går tæt på de mennesker, der skabte muren, bevogtede den, spionerede mod den eller blot levede med den. Med oversigt over flygtede og døde ved Muren."
Opstilling på biblioteket: 94.422

Kempe, Frederick
Berlin 1961 : Kennedy, Khrusjtjov og det farligste sted på jorden. Turbulenz, 2012. 478 sider.
"Baseret på tidligere hemmelige dokumenter, interview og personlige beretninger beskrives Berlinkrisen i 1961 og dens betydning for den kolde krig."
Opstilling på biblioteket: 94.42
Ereolen

Sheffer, Edith
Burned Bridge : how East and West Germans made the Iron Curtain. Oxford University Press, 2011. 357 sider.
"Based on vast research in untapped archival, oral, and private sources, this book reveals the hidden origins of the Iron Curtain, presenting it in a startling new light."
Opstiling på biblioteket: 94.42

Taylor, Frederick
Berlinmuren : en delt verden, 1961-1989. People's Press, 2009. 478 sider.
"Om Berlinmuren og de politiske forhold Muren var et produkt af, og om de menneskeskæbner, den beseglede. Og om DDR-borgeres desperate og spektakulære flugtforsøg - de vellykkede såvel som de tragiske."
Opstilling på bibliteket: 94.42

Waldenburg, Hermann
The Berlin wall book : photographs and introduction. Thames and Hudson, 1990. 119 sider.
Opstilling på biblioteket: 74.41

---

Bøger om DDR

Behr, Katrin
De stjal min mor : på sporet af løgn, fortielser og tvangsadoptioner i DDR. Gad, 2013. 295 sider.
"Katrin Behrs (f. 1967) beretning om sin skæbne som offer for DDR's systematiske tvangsadoptioner, hvor hun blev tvangsadopteret til en kommunistisk mønsterfamilie - og historien om den høje pris, børnene og deres forældre måtte betale."
Opstilling på biblioteket: 99.4 Behr, Katrin

Busch, Mikael
Knud og Vera : et Stasi-drama. People's Press, 2012. 346 sider.
"Dokumentarisk beretning om bedrag og dobbeltliv i overvågningsanstalten DDR, hvor Knud Wollenberger (1952-2012) som ung lader sig indrullere i Stasi og siden forråder sin kone Vera Wollenberger (f. 1952) ved at indberette alt hvad hun fortæller til Stasi"
Opstilling på biblioteket: 99.4 Wollenberger, Knud

Dennis, Mike
German Democratic Republic : politics, economics and society. Pinter, 1988. 223 sider.
Opstilling på biblioteket: 94.422

Dobbelteksponering : DDR kulturbilleder. Christian Ejlers, 1989. 263 sider.
Opstilling på biblioteket: 94.422

Fra Ulbricht til Honecker : kilder til DDR's historie 1945-1985. Systime, 1987. 256 sider.
Opstilling på bibliteket: 94.422

Funder, Anna
Stasiland : scener bag muren. Rosenkilde, 2004. 253 sider.
"Forfatteren giver gennem en række interviews med tidligere borgere og stasifolk et billede af hvor uhyrlig statens behandling af befolkningen i det tidligere Østtyskland var."
Opstilling på biblioteket: 94.422

Gauck, Joachim
Fra vinter til vår : mit livs rejse - fra præst i DDR til præsident i det genforenede Tyskland. Gyldendal, 2014. 304 sider.
"Joachim Gauck (f. 1940) fortæller om sit liv fra barndommen i DDR, til han i 2012 bliver valgt til præsident i det genforende Tyskland."
Opstilling på biblioteket: 94.43

Heydemann, Günther
Die Innenpolitik der DDR. Oldenbourg, 2003. 162 sider.
Opstilling på biblioteket: 94.422

Hilfling Petersen, Dan
Jazz og blå briller. Borgen, 2001. 229 sider.
"Forfatteren Dan Hilfling Petersen (f. 1945) faldt som ung jazz-musiker i kløerne på STASI, da han under en turné i DDR blev forelsket i en østtysk kvinde. Han lagde en plan for at smugle sin kæreste ud af DDR, samtidig med at han samarbejdede med PET."
Opstilling på biblioteket: 99.4 Hilfling Petersen, Dan

Keiding, Hans
DDR - samfund og økonomi. Tiden, 1984. 124 sider.
Opstilling på biblioteket: 32.242

Klitgård Povlsen, Steen
Teater i DDR. Aalborg Universitetsforlag, 1985. 123 sider.
Opstilling på biblioteket: 81.4

Klos, Michael
DDR 1949-1989 : den virkeliggjorte socialisme? Frydenlund, 2006. 101 sider.
Opstilling på biblioteket: 94.422

Knopp, Guido
Goodbye DDR. Schønberg, 2006. 287 sider.
"Et billede af "det andet Tyskland". Via en række DDR-levnedsforløb synliggøres modsætningerne i et samfund, hvor udpræget solidaritet og Stasi-terror, indordning og modstand, pragmatisk indstilling til hverdagen og bittert skuffet idealisme eksisterede side om side."
Opstilling på biblioteket: 94.422

Kowalczuk, Ilko-Sascha
Endspiel : die Revolution von 1989 in der DDR. C.H. Beck, 2009. 602 sider
Opstilling på biblioteket: 94.42

Last, George
After the 'socialist spring' : collectivisation and economic transformation in the GDR. Oxford/Berghahn, 2009. 250 sider.
Opstilling på biblioteket: 63.0841

Major, Patrick
Behind the Berlin Wall : East Germany and the frontiers of power. Oxford University Press. 321 sider.
"On the 13th of August 1961, 18,000,000 East Germans awoke to find themselves walled in by an edifice which was to become synonymous with the Cold War: the Berlin Wall. Patrick Major explores how the border closure affected ordinary East Germans, from workers and farmers to teenagers and even party members."
Opstilling på bibliteket: 94.422

Menner, Simon
Top secret : Bilder aus den Archiven der Staatssicherheit = images from the Stasi archives. Ostfildern : Hatje Cantz, 2013. 127 sider.
Opstilling på biblioteket: 35.56

Mählert, Ulrich
DDR's historie. Ellekær, 2009. 250 sider.
Opstilling på biblioteket: 94.422

Ostzeit : Geschichten aus einem vergangenen Land = stories from a vanished country. Ostkreuz, Agentur der Fotografen, 2009. 285 sider.
"Fotografier fra Østtyskland inden murens fald, taget af fem fotografer fra sammenslutningen Ostkreuz."
Opstilling på biblioteket: 30.241

Realiseres ligestillingen? : kvinderne i DDR. Zeit im Bild / Venskabsforeningen Danmark-DDR, 1986. 61 sider.
Opstilling på biblioteket: 32.5

Regenberg, Bernd
DDR Fahrzeuge Album : Personenwagen, Lastwagen und Omnibusse. Podszun-Motorbücher. 125 sider.
Opstilling på biblioteket: 62.72209

Rusch, Claudia
Min frie tyske ungdom. Barylerne, 2005. 144 sider.
"Claudia Rusch (f. 1971) fortæller erindringer fra barndom og ungdom i DDR."
Opstilling på biblioteket: 99.4 Rusch, Claudia

Vinke, Hermann
Die DDR : eine Dokumentation mit zahlreichen Biografien und Abbildungen. Ravensburger Buchverlag. 255 sider.
Opstilling på biblioteket: 94.422

Weber, Hermann
Die DDR 1945-1990. Oldenbourg, 1993. 330 sider.
Opstilling på biblioteket: 94.422

Wolf, Christa
En dag i året : selvbiografiske optegnelser 1960-2000. Athene, 2008. 591 sider.
"Den 27. september 1960 begyndte Christa Wolf (f. 1929) en dagbogsoptegnelse, som hun gentog samme dato hvert år i 40 år, og giver dermed indblik i livet som kvinde, mor, forfatter, samtidsvidne og borger i DDR og senere i Tyskland."
Opstilling på biblioteket: 99.4 Wolf, Christa

Søg efter flere biblioteks-materialer
Bibliotek.kk.dk: Berlinmuren
Bibliotek.kk.dk: Tyskland (DDR)
Bibliotek.kk.dk: den kolde krig

---

På Internettet

Berlin.de: Die Berliner Mauer
"Die Berliner Mauer ist aus der wiedervereinigten Stadt lange verschwunden. Aber die Erinnerung daran ist noch lebendig und viele Besucher aus aller Welt sind enttäuscht oder verwundert, dass von „Berlins berühmtestem Bauwerk“ nur noch wenig zu finden ist. Tatsächlich sind die jahrzehntelang getrennten Stadthälften sichtbar zusammengewachsen. Die erhaltenen Reste der DDR-Grenzanlagen haben ihren Schrecken verloren und werden für die Nachwelt bewahrt."

DocumentArchiv.de: DDR
"In der Rubrik »DDR« finden Sie Dokumente der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) für den Zeitraum von 1945 bis 1990. Abkürzungen und Begriffe zu dieser Rubrik haben wir für Sie im Abkürzungsverzeichnis SBZ/DDR zusammengestellt. Hinweise auf gedruckte Dokumente und Quellen können Sie auf der Übersichtsseite weiterer Quellen zur SBZ und DDR abrufen."

DDR 1989/90
"Eine einzigartige Quellensammlung mit vielen Dokumenten."

DR skole: Berlinmuren
"Berlin var delt i 28 år. Se muren blive bygget, mød østberlinere på flugt og oplev deres glædesrus, da Berlinmuren falder."

Historie: Tema: DDR
"Total overvågning, hemmelige fængsler og en mur, der skulle forhindre landets egne borgere i at flygte. Deutsche Demokratische Republik - bedre kendt som DDR - holdt befolkningen i et jerngreb i 40 år - men formåede aldrig helt at knægte østtyskernes frihedstrang."

Information: DDR
Artikler relateret til DDR.
Se også: Berlinmurens fald 25 år

MfS/DDR-Geschichte
"Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik"

Speigel Online: DDR
"Artikel und Hintergründe"

for at skrive en kommentar.
Materialer