Bibliotekets lynguide: Sociologi

27.02.19
Sådan finder du sociologiske teoretikere og teorier

Indkreds dit emne - nedenfor ser du de emnegrupper, sociologibøger fortrinsvis er opstillet i:

 • 30.01 Metode
 • 30.1 Sociologi i almindelighed
 • 30.11 Sociale processer, dvs fx : socialhistorie, fremtidsforskning
 • 30.12 Kultursociologi , identitet og vaner
 • 30.13 Socialpsykolog: fx gruppeadfærd, individets sociale adfærd, rollepsykologi
 • 30.14 Socialøkologi, mennesker i bysamfundet
 • 30.16 + undergrupper: i 30.1664 står fx unge, subkulturer

 

Find en teoretiker - et eksempel:

 1. Søg i bibliotekskatalogen - fx på Bourdieu og brug listen i venste spalte til at indsnævre din søgning, mht. sprog, emne m.v.
 2. Klik på titlen, så vises oplysninger om opstilling:   Hovedbiblioteket > Voksen > 30.12 > Bourdieu. Klik også på Detaljer om materialet så finder du indholdsbeskrivelse og gode emneord, du kan gå videre med i din søgning
 3. Tjek samme sted om bogen er hjemme
 4. Gå til voksenafdelingen i emnegruppe 30.12 og se under forfatternavnet Bourdieu

Se evt denne videoguide om hvordan du søger i bibliotekets katalog

Find teori
Beskrivelsen af sociologiske teorier finder du ofte i bøger, der handler OM forfatteren/tænkeren.

Fx er Bourdieus teorier om og definitioner af habitus og social kapital ikke nemme at finde i hans egne værker. Vær opmærksom på at det er en god idé at finde sekundær litteratur af typen  30.1 Pierre Bourdieu: en introduktion, der i overskuelig form beskriver termer og ideer. Sådanne introduktioner, eller interviewbøger,  findes om/med en lang række forfattere. Brug dem sammen med sociologernes egne tekster. 

 

Hvilke teorier/teoretikere er relevante for mit emne?
Det kræver ofte stor stædighed at finde den rette kobling mellem emne og teori. Der er hjælp at hente i flg. værker:

30.01 Klassisk og moderne samfundsteori
'Marmorbogen', som den også kaldes, er et digert værk forsynet med emneordsregister. Dvs. at du kan gå ind på ord, som relaterer til din opgaves emne og evt finde teorier, der kan anvendes på emnet.

30.1 Sociologisk leksikon
I kortform får du præsenteret begreber + teorier og navne. Et godt eksempel på dette er opslagsordet "identitet", hvor mange navne og teorier omtales, fx Erikson, Goffman, Giddens m.fl. Det er ofte en vældig god inspiration til din opgave. I forbindelse med artiklen om emnet angives også den præcise engelske oversættelse af begrebet. Du kan altså gå videre med dette ord, hvis du skal søge engelsksproget litteratur

32.01 Klassisk og moderne politisk teori

30.1 Ritzer, George: Sociological theory
Også her findes et register med mange emneord, fx McDonaldization (!). Det gør det lettere at finde teori til dit emne. Gode anvendelige afsnit om udvalgte emner som Globalization og Postmodern social theory.  

30.01  50 samfundstænkere
Relativt korte præsentationer af teoretikere og deres teorier. Overskuelig,
men ikke så dybtgående som Klassisk og moderne Samfundsteori

30.01 Samfundsvidenskabelige analysemetoder

30.12 Kultursociologi og kulturanalyse
Teorier om etnicitet og nationalisme, mediekultur, krop og kultur eller forbrugskultur + meget mere

30.12 Kulturteori og kultursociologi
Her behandles en bred vifte af kultursociologiske emner, fx subkulturel teori, bysociologi og Bourdieus social kapital-begreb 

 

Hjælp - hele molevitten er udlånt!
Så er det nu, du skal bruge bibliotekets e-materialer.

Ebook central er en rigtig god ven i en opgavekrise. Over 130.000  e-bøger, som du kan læse hele døgnet rundt. Mange muligheder for at læse om sociologernes teorier, fx i serien key concepts (diverse sociologiske tænkere, bl.a. Foucault, Habermas, Bourdieu)

 

Tekst: Lene Nielsen
Billede: Colourbox

 

for at skrive en kommentar.
Materialer
Spørg biblioteket