Brønshøjs første højhus

Det handler om en Brønshøj-murermester, der viste sig at være manden bag huset med det populære "Kirstens Konditori" på Frederikssundsvej 148A (kendt for sine prisbelønnede romkugler), en statelig villa på Holcks Plads, hvor en kendt forfatter en overgang boede til leje og en række andre ejendomme i Brønshøj-Husum.

Af Helge Baun Sørensen, medlem af bestyrelsen i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev

I Lokalhistorisk arkiv i Pilegården i Brønshøj har vi en del papkasser med blandede papirer, som gemmer på spændende sager fra gamle dage. Mange ville nok overveje at smide det i småt brændbart, men som historieinteresseret skal det først gås igennem. Der blev både nyset og hostet, da de blev åbnet og et stort læs gamle, krøllede og uordnede papirer blev fisket op og lagt ud på bordet. Et syndigt rod, kan man roligt kalde det. Det viste sig snart, at det var papirer efter en murermester Amand-Petersen, der havde udfoldet store byggeaktiviteter i Brønshøj og Husum i årene fra 1900 til 1940. 
Her var store smukke, sammenfoldede arkitekttegninger, her var kvitteringer i bunkevis på grus, mørtel, mursten, rør, VVS-artikler, alt hvad der hører til husbyggeri. Skatteopkrævninger for en række matrikelnumre, en omfattende samling af tilbud på byggerier og endelig private papirer fra familien Amand-Petersen: en regning på en pels til fruen og en taxa fra Holmens Kirke i anledning af datterens bryllup i 1927.

Håndskrevet regning
En krøllet købmandsregning fra Amand-Petersens efterladte papirer, udfyldt med blyant. 'Hr Murermester Petersen, Villa Søholm' har fået leveret 1/2 Cognac, 1/2 Rom, 1 Eddike, 1 Kaffe, 5 st. Melis, 3 Citroner, 8 Pilsner, 4 Hvidtøl o.a. for 29 kr. 77 øre. Leveret af Hans Hansen Kolonialforetning på Frederikssundsvej 211. Bydrengen har ikke haft langt at gå, da det er på hjørnet af Tølløsevej, dvs skråt over gaden. Regningen må være fra o. 1920, hvor Amand-Petersen har bygget den flotte hvide villa, som mejeriejer Martin Friis kort efter flytter ind i.


Efter yderligere studier fik jeg via aviser i "Mediestream" dannet mig et billede af denne mand med det specielle navn. I en avis fra sept. 1941 omtales hans jubilæum som medlem af Murerlauget:

"Jubilaren har særlig haft sit Virkefelt i Brønshøj og Husum, hvor adskillige Huse og Villaer er opført af ham. Han var saaledes den første, der byggede høj Bebyggelse i Brønshøj, nemlig Ejendommen Frederikssundsvej 148."

Det var i sandhed en interessant opdagelse: "den første, der byggede høj bebyggelse i Brønshøj"! Ved samme tid, som man byggede højt i mange etager i New York, stod Amand-Petersen bag den første 'skyskraber' på 4 etager i Brønshøj.

Frederikssundsvej 148 og 148A med de to ejendomme, som var Amand-Petersens svendestykker i Brønshøj. Her finder vi det populære "Kirstens Konditori". Foto Helge Baun Sørensen.


Frits Amand-Petersen var født i Borup i 1872 og kom til København som 25-årig murersvend. 
I 1900 er han rykket til Brønshøj, hvor han bliver gift med Anna Sofie Olsen, som bor Frederikssundsvej 146. Han har fundet sig et godt parti og et gedigent udgangspunkt for sine aktiviteter, for samme år har han fået bygget de to 'høje' ejendomme  Frederiksundsvej 148 som 148 A, og kort efter sætter han annonce i avisen med "4-tages ejendom til salg midt i Brønshøj med godt indrettet bageri og store 2 værelse lejligheder".

Det var altså ham, der var mester for ejendommen med bageriet i stueetagen, hvor der har været bageri nu i næsten 120 år, i dag kendt som "Kirstens Konditori". 

I 1911 har murermesteren gang i den palæagtige ejendom "Holckenhus" på Holcks Plads, nedenfor Brønshøj Kirke. Da den er færdig, flytter han ind med sin familie, fru Anne Sofie og fire børn. På 1. sal har de en logerende ved navn Martin Andersen Nexø, der bor i huset en periode med sin kæreste, hendes mor og deres nyfødte søn.  
Forfatteren Nexø skriver flere breve, som har "Holckenhus" som afsenderadresse.

Tegning af den palæagtige villa Holcks Plads 11, hvor murermesteren havde Martin Andersen Nexø boende som logerende med familie. Kilde: Kbh. Kommunes Byggesagsarkiv.


Holckenhus, Holckenplads 19-6-1913
Kære Holger Bernild!
Ovenstaaende vidtløftige Adresse er kun for det Tilfælde, du paa et af dine raske Besøg i Hovedstaden skulde faa Lyst til at kigge herud og se, hvor dejligt vi har det. Ellers er Brønshøj tilstrækkeligt. [...]
din hengivne Martin Andersen Nexø

En erindring

Sonja Carlsen, der i dag er 93 år voksede op på Islevhusvej 6 ved Husum Sløjfe i en villa, der var bygget af murermester Amand-Petersen. I dag bor Sonja såmænd i den statelige villa på Holcks Plads 11, også bygget af Amand-Petersen. Sonja fortæller:

- Amand-Petersen husker jeg temmelig godt, specielt hans smil og latter. Han kom af og til hos os, da vi boede på Islevhusvej, og mine brødre og jeg havde det altid sjovt, når han fortalte historier. Specielt var der en historie han altid skulle fortælle, for han var engang faldet ned temmelig højt oppefra. Min ene bror ville altid høre om dette fald, hvor han havde holdt et bræt, som åbenbart har reddet ham, men det morsomme var, at han fortalte, hvad klokken var, da han passerede 2. sal, så min bror sagde altid: "Hvor meget var klokken, da De røg forbi 2.sal?".  Jeg sad tit på skødet af ham og husker specielt hans guldtand. Vi børn kunne godt lide ham.  Jeg ved, at hans kone var meget træt af at flytte, for tit når han var færdig med et byggeri, flyttede de ind og varmede huset op, for få år efter at flytte til et andet hus.

F. Amand-Petersen var i to perioder formand for Brønshøj Grundejerforening.
12.04.21