Jagt-vej Hus foto: Monsun

BZ . Ungdomsoprør i 1980'erne og 1990'erne

Af Københavns Biblioteker
25.11.15
Ungdomsoprør tog i 1980'erne og 1990'erne form af husbesættelser af tomme industribygninger . Abel Cathrinesgade, Ryesgade , Schiønning Arvé , Rutana , Allotria , Jagtvej 69 m.fl. blev midlertidigt fristeder hvor unge kunne boltre sig frit . Var det et oprør mod det fagpædagogisk ledede ungdomsklubarbejde ? Eller blot en naturlig konsekvens af urbaniseringen og af 1960'ernes generelle samfundsmæssige erkendelse af at der ikke kun eksisterer "børn" og "voksne" men også "teenagere" , unge . Faktum er at storbyen Københavns ledelse reagerede med meget voldsom magtanvendelse overfor de unge . De unge modreagerede med stigende frustration og radikalisering. Tilbage er nu kun "Bolsjefabrikken" og Dortheavej 61 hvor de unge med Kommunens accept kan lede egne aktiviteter og indrette sig sådan at deres publikum finder sig tilpas. Denne emneguide samler en lang række kilder fra samtiden og ... et par bøger om psykologi og selvet i byrummet og arkitekturen i den moderne by.

                 

                                                                                           

Abel Cathrinesgade Stiftelsen besat til Ungdomshus 31. oktober 1981 
foto: Julie Rønnov på Københavns Bymuseum

Historie og dokumentation.

Perioden med husbesættelserne i 1980'erne er forholdsvis godt beskrevet i bøger , på film og i pressen . Fra den tidlige  start i Abel Cathrinesgade 13 der blev besat  31. oktober 1981 til Jagtvej 69 besat af unge  fra 31. oktober 1982 til 1. marts 2007 . I bogen "Ungdomshus Nu" 1982 udtrykker de unge fra starten ganske tydeligt deres holdninger : de er trætte af skolen , af ungdomsklubberne og  de manglende muligheder for udfoldelse i deres boligkvarterer , de er vrede og  de har set at ungdommen i det forsømte boligkvarter Brixton  i London gjorde oprør i 1981. Også i tidsskriftet "Bixen" der henvender sig til mennesker der professionelt  beskæftiger sig med børn og unge udtaler de unge sig  stærkt kritisk : "Skolen er røvsyg !!! " I bogen er der udover de unges fortælling også et interview med den dengang siddende overborgmester Egon Weidekamp ( side 78-80 ) der valgte at indsætte mængder af politistyrker for at smide de unge ud af husene . Ved rydningen af bygningen Allotria i Korsgade 11. januar 1983 hvor der boede omkring 30 unge mennesker var omkring 1000 betjente indkaldt fra hele landet. Bogen indeholder også et synspunkt fra den byplaninteresserede arkitekt Steen Eiler Rasmussen  ( side 98 ) hvor han kort gør opmærksom på at de tomme huse måske godt kan bruges til noget nyttigt fremfor at stå ubrugte i årevis og at den hårde fremfærd forfærder ham og kun kan avle mere vold. Han gør også stilfærdigt opmærksom på at børnenes oldeforældre der indvandrede til byen i 1890'erne  og bosatte sig i brokvartererne som industriarbejdere ...  besatte jord til at anlægge deres haveforeninger i. (  se bogen "Parkpolitik i sogn og købstad") .  

Senere udgivelser i bogform er bøgerne "Fugle større end vinden" 1986 , "Knald eller fald" 1985   og "De Autonome" 1995.  "69"  - er et fotoportræt af kulturelle oplevelser og aktiviteter i Jagtvej 69 .

Dokumentarfilm                                                 

Også i form af dokumentarfilm er der materiale . Biblioteket har 4 film : "500 stenkastende autonome voldspsykopater fra helvede" ,   "BZ"  , "Jævning"  og "Det er os der bygger op" .

Tidsskrift 

Frem til 1998 udgav bevægelsen forskellige blade . Biblioteket ejer bladet "Autonomi"  .

Elektronisk Materiale 

En meget fin oversigt over tidspunkter og begivenheder omkring alle de besatte huse ligger på Det Danske  Filminstitut hjemmeside : BZ - et undervisningsmateriale.

2 betragtninger i bakspejlet 30 år efter

"Ånden fra 1983 spøger stadig"    " Et liv på Nørrebro- i to omgange"

De aktuelt eksisterende ungdomshuse er Bolsjefabrikken  og  Dortheavej 61

Foto : Bolsjefabrikken

Teorier om barndom, frihed , selvstændighed og personlig udvikling i 1980'erne . De første generationer der er socialiseret i daginstitutioner.

  "Leg , pædagogik , politisering . Heinsohns og Kniepers børnehavekritik- præsentation og diskussion " Nicole Kristjansen og Steen Visholm    

"Politik i sandkassen" Marie-Louise Svane    

foto: Kultur og Fritidsforvaltningen , Kbh. 

Teorier om byens rum og kampen om deres  anvendelse 

Specielt i de senere år er der udkommet adskillige bøger om emnet - et høj-teoretisk psykoanalytisk indspark om hvordan vi i storbyerne får tilfredsstillet vores behov for fælleskab blev skrevet af Alfred Lorenzer i artiklen  "Bybyggeri : Funktionalisme og socialmontage ?  Om arkitekturens socialpsykologiske funktion" i bogen "Arkitektur som ideologi" .  Men også bysociologi og byforståelse med et  mindre knudret teoretisk sprog kan findes : f.ex. ny bysociologisk lærebog  henvendt til gymnasieelever fra 2015 : "Bysociologi"  med indhold hér . Pierre Bourdieu er nævnt som teoretisk redskab her. Anden ny bog  fra 2015  " Blik på byen"   serverer 9 forskellige sociologiske teoretikere med henblik på  analyse af 9 forskellige aspekter af byen : Den overvældende by , Den netværksbaserede by , Den disciplinerende by , Den frygtbaserede by , Den mangfoldige by , Den labyrintiske by , Den levende by , Den distingverende by , Den kreative by. Alle væsentlige aspekter af storbyliv. Ny bog fra 2015 "Citydesign"   handler mest om byens iværksættere og samspillet mellem dem og  kommunerne  i planlægning af byerne . Også lidt ældre bog fra 2009  "Byens rum" giver kort præsentation af ti sociologer med teorier om det urbane  . 

Andre studier i storbyens rum er "Storbyen urbanisering & urbanitet"  . I denne bog  fokus på byens kritiske åndehuller , boliger og social orden , Sundhed , ghettoisering og storbyoprør, urbaniseringen  og  verdensborgeren , "Det kendte i det fremmede" ( om byrum i forskellige europæiske storbyer ) , "New York & kampen for byen" . Specielt om de mennesker der ikke er stærke nok til at skabe deres egne rum i storbyen findes : "Byens udstødte" og "Byen og social ulighed"

En meget detaljeret  analyse af en magtkamp - magtkamp i medierne , magtkamp i partierne , magtkamp i Kultur- og Fritidsforvaltningen i København, magtkamp i Miljø - og Teknikudvalget  i Københavns Kommune   om anvendelsen af storbyens rum findes i bogen "Kampen om Ungdomshuset. Studier i et oprør", 2009 . På dét niveau hvor de unge møder magten bliver den ubegribelig for dem . Byens billigste kulturhus for unge rives ned.    

for at skrive en kommentar.
Materialer