De styrer byen

Den nye borgerrepræsentation er valgt og borgmesterposterne fordel. I registeret "Borgerrepræsentationen" finde du nuværende og tidligere medlemmer af Borgerrepræsentationen (BR) og en lister over samtlige borgmestre siden 1847.

Kan du huske hvem der var borgmester inden Egon Weidekamp?

Det kan du finde svaret på i Hovedbibliotekets register Borgerrepræsentationen. Her finder du også en liste med samtlige medlemmer af BR siden 1840, en liste med byens overpræsidenter fra 1747-1938 og mandatfordelingen fra 1909-2017.

De nye borgmestre

  • Frank Jensen, borgmester for Økonomiforvaltningen (Overborgmestre)
  • Ninna Hedeager Olsen, borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen
  • Sisse Marie Berendt Welling, borgmester for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
  • Mie Nyegaard, borgmester for Socialforvaltningen
  • Niko Grünfeld, borgmester for Kultur- og Fritidsforvaltningen
  • Jesper Christensen, borgmester for Børne- og Ungdomsforvaltningen
  • Cecilia Lonning-Skovgaard, borgmester for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

 

Registeret Borgerrepræsentationen er en del af Københavns Bibliotekers tema Bag om København. Registeret er netop opdateret med de nyvalgte borgerrepræsentanter der tiltræder efter nytår.

Den afgående borgerrepræsentation (2014-2017)

01.12.17