Den bedste AT-opgave 2018 : For sent? Panik? Næh, du har jo biblioteket

06.01.20
Ingen materialer tilbage på bibliotekets hylder! Panik, panik, paniiiiiiiik! Nu skal der handles hurtigt for at finde materialer - OG DET GØR DU HJEMMEFRA! (hvis du er låner og bor i Københavns kommune)

 

Strategi:
Du går flux om bord i vores e-materialer. Find dem i bjælken på bibliotekets hjemmeside, på billedet  nedenfor er linket markeret med en hvid streg

 

I e-materialerne ligger en mængde e-bøger og e-artikler, som du kan bruge til din AT-opgave.

Hvilke er gode til dit emne?

 

 

1)Skriver du inden for naturvidenskab? 

Gode faktadatabaser: 
AccessScience
Artikler om bl.a. fysik, kemi, kloning, vindmøller, økologi, biologi

Science in context
Artikler om alverdens emner, lange og korte og af forskellig sværhedsgrad. (svære er mærket med rød trekant ).

1) Optimal søgestrategi: Væg den lille knap ’browse topics’ og find emnelisten. Ellers:

2) Næstbedste søgestrategi: Hvis det giver negativt resultat, skriver du dine søgeord i søgefeltet.

 

 

Billedresultat for french revolution marianne

 

2) Skriver du inden for samfundsfag/historie?
Gode faktadatabaser:

Europa World plus
Dækker alle verdens lande. Glimrende til politik, økonomi, nutidshistorie og statistik (du kan danne din egen statistik). Opdateret og uundværlig

Global issues in context
Hotte emner behandlet fra mange vinkler, kilder, samfundsteori

High school in context 
Hotte og klassiske emner - set med amerikanske øjne

Biography in context 
Biografier + behandling af diverse
  
for disse 3 "in context"- baser gælder: 
1) Optimal søgestrategi: Væg den lille knap ’browse topics’ og find emnelisten. Hvis 0 resultat så forsøg med
2) Næstbedste søgestrategi, nemlig at du skriver dine søgeord i søgefeltet

Historiens verden

Ebook Central 130.000 bøger i fuldtekst (eng)
Om mange, mange emner -  med stor sandsynlighed også dit!

Glem aldrig Danmarkshistorien.dk – en ven der ikke svigter i nøden. Artikler og kilder. Ligger frit tilgængeligt på nettet

 

 

3) Skriver du om litteratur/kunst/musik? 
Gode faktadatabaser:

Literature resource center 
Oversigtsartikler, litteraturkritik, forfatterkarakteristikker, værkfortolkninger m.m.

Oxford music online
Artikler om musik, instrumenter, musikere, musikhistorie

Ebook Central 130.000 bøger i fuldtekst (engelske)

Forfatterweb
Korte gennemgange af forfatterskaber og enkeltværker

Litteratursiden
Anmeldelser, temaer, forfattere

Videoguiden Køreplan mod dit 12-tal giver overblik over vores faktadatabaser

 

Quick fix ! = Artikler:  en kortform du ikke kan sige nej til
Gå ind på bibliotek.dk. Meld dig ind/få et login. Så er du parat til at bestille 

Derefter  vælger du - fra åbningsbilledet - : artikelsøgning: søg artikler om dit emne frem og bestil dem. Du modtager dem i din mailbox med en fart på 5 minutter til et par dage.

Søg med relevante søgeord/emneord. Støvsug Den store danske encyklopædi eller Wikipedia for relevante søgeord, som passer til din opgave. Brug også disse emneord/søgeord når du skal bestille 

Videnskabelige artikler. De kan være ca. en uge om at nå frem i fotokopi, som du selv henter på dit bibliotek

 

Brug nettet og brug samtidig hovedet!
Mange officielle hjemmesider kan give dig statistik, rapporter m.v.
Eksempler er: Danmarks statistik, Folketinget, Vive - det nationale forskningscenter for velfærd, diverse universiteter, fx har SDU et glimrende center for USA-studier, hvor du kan læse perspektiverende artikler og analyser.

Bruger du en hjemmeside fra en interesseorganisation, skal du naturligvis - som i alle situationer - tage dine kritiske briller på

 

Kilder:  Se  Find kilder til din opgave

 

Tilbage til Den bedste opgave starter (ofte) på biblioteket

 

 

tekst: Lene Nielsen

billeder: bvn og colourbox

for at skrive en kommentar.