Den bedste AT-opgave : Find kilder til din AT-opgave 2018

06.01.20
Breve – dagbøger – billeder – forhørsprotokoller - folketingsdebatter - film - domme - traktater. Men også helt andre former for materialer kan udgøre uundværlige kilder til din opgave om Alternativer – ideer til forandring og fornyelse

 

Se ALLERFØRST vores emneguide om kilder    
Her kan du få styr på din søgestrategi , så du kan finde kilder via bl.a. bibliotekskatalogen

 

 

Har du brug for flere  eksempler på kilder så få  inspiration i denne liste:

Stat og samfund i det klassiske Athen

Hatt, Christine: Den første verdenskrig 1914-18
uddrag af traktater, breve, romaner, digte, propagandaskrifter, dagbøger og avisreportager

Erindringsmaskinen: kildetekster og billedstof til anderledes Danmarkshistorier

Hopkins, Michael F.: The cold war
Her er nytryk af kilderne - lagt ind separat i en lille lomme. Du få altså en klar fornemmelse af deres fysiske fremtræden

Hyldtoft, Ole: Det industrielle Danmark

Kilder til den nye verden
Verdenshistoren efter 1945, især: forholdet mellem Øst og Vest; Udviklingen Nord-Syd; Det europæiske samarbejde

Verden - det 20. og 21. århundrede
Med Europa som afsæt beskrives verden kronologisk i 12 kapitler fra år 1900 til i 2014. Udviklingen i USA, Kina, Japan, Asien, Afrika og Latinamerika er også med i korte træk. Efter hvert kapitel er der uddrag af centrale kilder

Den franske revolution
Mange forskellige typer kilder, fx erklæringer, dekreter, taler, flyveblade m.m. skrevet af samtidige kendte og ukendte deltagere i revolutionen

Ditlevsen, Tove: Gift
Selvbiografisk værk om  Ditlevsens (1917-76) liv gennem de tre første ægteskaber og om det stofmisbrug, som hun kom ind i, indtil hun igen blev i stand til at skrive

Darwin, Charles: Arternes oprindelse

Byrne, Oliver: The first six books of The elements of Euclid

Schanz, Elsebeth Aasted: Fristaden Christianias plakater i 45 år

 

Billeder og film som kilder
Det kongelige bibliotek: Digitale samlinger og billeder

Anskuelsesbilleder
Digital samling af anskuelsesbilleder som findes i AU Library, Campus Emdrup (DPB)
Basen indeholder ca. 10.000 digitaliserede anskuelsesbilleder fra perioden 1830 – 1985 og består både af danske og udenlandske billeder. De er grupperet efter datidens skolefag. Gå evt. direkte videre til denne side:http://library.au.dk/materialer/saersamlinger/anskuelsesbillederne/  . Hvis dit emne omhandler skolehistorie er dette sagen

Triumph des Willens - Viljens triumf
Leni Riefenstahls nazistiske propagandafilm om de olympiske lege i Berlin 1936

Wikipedia - engelsk
Tjek evt. Wikipedia – der ligger ofte links til regulære kilder. Men brug din altid nærværende kildekritiske sans og få dine kilder godkendt hos din lærer

Tilbage til Den bedste AT-opgave starter (ofte) på biblioteket

 

 

Tekst: Lene Nielsen

Billeder: Colourbox

for at skrive en kommentar.
Materialer