Den danske befolknings værdier og holdninger

05.01.20
I denne emneguide giver biblioteket dig inspiration til materialer, som du kan bruge til din opgave. Du får ligeledes ideer til relevante teorier og teoretikere. Husk at scrolle ned så du får alle de informationer, du har brug for!

Hvad mener vi, hvad tror vi på, hvad er vore idealer? Er meget af det, vi tror om den danske befolkning, myter - eller indbildning? Og hvordan udvikler vore holdninger og værdier sig? Bliv overrasket, når du læser hvad bl.a. statistikken viser!

En række undersøgelser og afhandlinger tegner et interessant og overraskende billede af den danske befolkning.

 

Find bøgerne I bibliotekets base

Her er det en god idé at anvende feltsøgning (vælges under søgefeltet på hjemmesiden).


Det er en fordel for dig at søge på emneord som:
danskere * livsværdier * socialetik * holdninger * 1990-1999 *2000-2009 * undersøgelser * holdningsundersøgelser * etik * danskhed * nationale symboler * samfundsetik * national identitet

Søg på ét emneord eller kombinér flere, så din søgning bliver toptunet og præcis.

 

 

På hylderne finder du regulære undersøgelser, som bl.a. indeholder statistisk materiale:

15.5  Danskernes særpræg / redigeret af Peter Gundelach
Danskernes værdier set i forhold til de øvrige europæere

15.5  Små og store forandringer: danskernes værdier siden 1981
Den danske del af en europæisk undersøgelse. Grundig, overraskende og god formidling af statistiske data

15.5 Usikker Modernitet - Danskernes værdier fra 1981 til 2017

30.12  Danskernes kulturvaner 2012 
Kulturministeriets nye undersøgelse som er delt op i 3 hovedområder: Kunst & kultur, Fritid og Medier (Kan også læses på internettet her). Analysen er blevet kritiseret - læs mere om dette i artiklen: Danskere lyver om kulturforbrug
 

32.26  Goul Andersen, Jørgen : Et ganske levende demokrati
Om det danske demokrati fra foreningsliv til partiarbejde
 

32.26  Svensson, Palle: Danskerne, magten og demokratiet
Danskernes syn på magten og demokratiet
 

32.26  Togeby, Lise: Man har et standpunkt - : om stabilitet og forandring i befolkningens holdninger
Danskernes politiske holdninger og hvordan de skabes og ændres
 

37.96  Skyum-Nielsen: Arveguldet: danskernes værdier
500 års værdier i opdragelse, undervisning og dannelse

96 Dansk identitetshistorie, bd.4


96 Danskernes identitetshistorie, antologi til belysning af danskernes selvforståelse

 

Teori om emnet

Værdier, videnskab og visioner, festskrift til Peter Gundelach
Indeholder mange indlæg om det at være dansk

Kultursociologi og kulturanalyse (se kap.2 Jenkins, Richard: Nation, kultur og identitet: Hvad gør danskerne til danskere? og kap.7 Elling, Rasmus: Etnicitet og nationalisme)

Hauge, Hans: Danmark
Danmark er et sted og et bevidsthedsfænomen, som findes i hovedet på danskere. Danmark er noget,
som vi forestiller os i fællesskab med andre danskere

Metodekogebogen
Giver dig ideer til analysemetoder inden for dit område. Tjek afsnit 2: Metoder til at analysere sociale systemer og kulturer (specielt : Kulturanalyse)

 

Kulturkanon
På Kulturministeriets hjemmeside finder du denne liste/kanon over markante kunstværker tilhørende den danske kulturarv. Kanonen har været genstand for megen diskussion - klik selv ind på den og se de udvalgte værker.

 

Artikler

Videnskab.dk, som indeholder mange spændende og hotte emner, finder du disse artikler:

Ebdrup, Niels: Kærlighed til staten holder Danmark sammen

Ebdrup, Niels: Salmesang slår ’danske værdier’

 

Rockwool fondens forskningsenhed kaster ofte lys over vores holdninger. Du finder mange af dens rapporter på fondens hjemmeside, her er blot et par eksempler:

Goul Andersen, Jørgen:  Borgerne og lovene 2010  (kan også bestilles i bibliotek.dk - her finder du også endnu mere litteratur)Tekst: Arendse Lehn Weile, Margit Janken & Lene Nielsen

 

Læs videre her:

 

Materialer