Det postfaktuelle samfund: fup og fakta

30.06.20
Denne emneguide giver dig inspiration til bøger og artikler, som du kan bruge til din opgave. Du får også søgetips, så du bl.a. kan søge skarpt i vores e-materialer (faktabaser). Og du får ideer til relevante teorier og teoretikere. Scroll ned så du får overblik over alle aspekter.


Hvad enten det er tiden eller blot en tendens i tiden, er der ikke tvivl om, at det postfaktuelle præger vores demokrati, vores dagligdag og medierne.
David Budtz Pedersen ser snarere begrebet postfaktualitet som et analysebegreb til forståelse af, "hvordan junkvidenskab og fordrejninger bliver mobiliseret som politiske våben« (Information 8/9 2016)

Det postfaktuelle samfund deler vandene: der er dem, der ser sandheden drukne i spin, konspirationsteorier, infostorme og virale løgne/"nyheder" og dem, der hilser tendensen velkommen som et boost for demokratiet, hvor hele befolkningen kan give sin mening til kende. 

Et sært paradoks
Selv om vi hele tiden får mere information og viden, resulterer det ikke nødvendigvis i et "oplyst" samfund. Med væksten i spin, blogs, falske rygter og kommentatorer bliver mening i mange tilfælde fremhævet på bekostning af viden og empiri.

Med Brexit og  det amerikanske præsidentvalg 2016  i erindring  er det værd at beskæftige sig med, hvorvidt fakta og kendsgerninger er blevet en marginaliseret kategori, som er blevet bortvist fra især det politiske område.

 

Det amerikanske uskyldstab
Skal vi  tilbage til mordet i Dallas på John F. Kennedy for at forstå det amerikanske uskyldstab? Var det starten på kombinationen reality-politik,  og på det postfaktuelle?

Mølstrøm, Søren: Kennedy - en amerikansk myte

Læs også:
Kathryn Cramer Brownell: Showbiz politics: Hollywood in American political life
En teoretisk men også meget spændende redegørelse for hvorledes Hollywood har inspireret amerikansk politik - var dette måske starten på demokratiets krise i vor tid? Eller indledningen til det postfaktuelle islæt i politik?

 

Find materialer om det postfaktuelle på bibliotekets hylder, i vores e-materialer(databaser) og i artikler

I Biblioteksbasen finder du fx. disse bøger:

Thomas De Zengotita: Mediated: how the media shape your world

Rabin-Havt, Ari: Lies, incorporated : the world of post-truth politics 

Infostorms: how to take information punches and save democracy

Et stykke oplysning

Vincent Fella Hendricks: Spræng boblen

Factfulness: 10 grunde til at vi misforstår verden

Cass R. Sunstein.: On rumors : how falsehoods spread, why we believe them, and what can be done (bestilles i bibliotek.dk)

Snyder, Timothy: Vejen til ufrihed: Rusland, Europa, USA

USA's udfordringer
 

 

Artikler
For at komme rundt om et nyt emne som dette, er det meget vigtigt også at orientere sig i artikler. Her brydes meninger, og her foldes begrebet for alvor ud. Nedenfor finder du henvisninger til en række artikler: 

Caroline Damsgaard Christensen: Verden bliver skabt af løgne - i :Mandag Morgen nr 27, 2016
Fakta er til diskussion, og usande påstande florerer frit i den politiske debat. Vi er på vej mod et postfaktuelt samfund, hvor politikere skaber deres egen virkelighed gennem falske påstande, mener fire professorer. Borgerne er for dovne til at tjekke, hvad der er op og ned

Jesper Tække: Fake news:  den postfaktuelle presses problem

Matthew Flinders: Post-truth, post-political, post-democracy: the tragedy of the UK's referendum on the European Union

Poul Høi: Den trådløse virkelighed - i: Berl. Tid, 26/9 2012
Hvorfor har Te-bevægelsen fået politisk magt, mens Occupy Wall Street ikke har?  Fordi Demokraterne tænker med en hjerne fra oplysningstiden i 1700-tallet, mens Republikanerne har forstået den post-faktuelle virkelighed, siger kendt professor

Joris Luyendijk: Brexit-debat var et nederlag for demokratiet - i: Information 28/6 2016
Tilliden til eksperter har nået et historisk lavpunkt, og alle kneb gælder i dæmonisering af modstanderen

Poul Høi: Når lægen lover mirakler og magi - i : Berl.Tid. 1/5 2015
Mehmet Oz kaldes Amerikas læge", og hans talkshow, The Dr. Oz Show, har millioner af seere. Kritikerne opfatter ham som en fiduslæge. Sagen kan opfattes som eksempel på det postfaktuelle dilemma.

Postfaktuelt. Hvor ved du det fra?/Af David Budtz Pedersen, Vincent Fella Hendricks -i: Politiken 12/9 2016
Oplysning, sandfærdighed og transparens har altid været og vil fortsat være den bedste medicin mod det postfaktuelle samfund 

Informations artikelrække fra september 2016 er god at blive klog af. Her er et par artikeleksempler: 

Rory Carroll: ’Sumpen vokser hurtigere, end vi kan nå at dræne den’  -i:Information 16/9 2016, se  Infomedia på biblioteket

Francis Fukuyama: Fukuyama: Vesten er trådt ind i en helt ny politisk epoke. Og det er forfærdeligt -i: Inf 19/9 2016
Find selv artiklen i Infomedia på biblioteket

Anti-elitens medie kommer til Tyskland og Frankrig -i: Jyl.P. 6/1 2017 se Infomedia på biblioteket
Breitbart News med Steve Bannon, Trumps chefstrateg, i spidsen ankommer til Europa 

 

Søg selv videre
Vær opmærksom på at der er en masse andre ord og begreber, end de allermest oplagte, du kan overveje at bruge som søgeord. 
Forsøg dig med søgeord som fx: ikke-viden, viden, sociale medier, demokrati, faktaresistens, information, oplysning, informationssamfund, mediesociologi, evidens, strategisk kommunikation, politisk teknik, rygter, rygtedannelse,  populisme, manipulation - eller engelsk: post-truth, post-fact world, post-factual age,

Andre ord, temaer og begreber i debatten, som du kan fundere over, er:

  • triangulær videnstilegnelse: det forhold at du erhverver viden i 3 led: 1) læs noget du føler dig enig i, 2)læs noget fra en kilde du er uenig med 3) læs en uafhængig kilde. Ud fra disse 3 punkter  kan du danne dig en mening
  • bevar din kritiske sans over for det, der taler til din angst eller til din forargelse 
  • unknown-unknowns (ikke-viden (uvidenhed om mangel på viden))
  • argument-resistens
  • shitstorms: situation hvor nogen eller noget bliver mødt med voldsom kritik og usædvanligt mange negative reaktioner og udtalelser, især på de sociale medier
  • falsk ækvivalens : rutinemæssig  modstilling af  to synspunkter uden hensyn til fakta

Om faktaresistens: "postfaktuel" og "faktaresistens" henviser ofte til info-storme på de sociale medier. Særligt i forbindelse med Donald Trumps præsidentkampagne

 

Det postfaktuelle og teorierne
Hvilket samfund og hvilke tendenser i tiden er det postfaktuelle vokset ud af? Få nogle af svarene i disse værker:

Anthony Giddens: Modernitet og selv-identitet
Giddens' bog giver en baggrund for forståelsen af  den postfaktuelle , bl.a. forholdet tid-rum-miljø og angst/risiko

Jan-Werner Müller: Hvad er populisme? : et essay
En kort, men glimrende, indføring i emnet populisme

Bruno Latour : Why has critique run out of steam? from matters of fact to matters of concern

Ulrich Beck: Risikosamfundet: på vej mod en ny modernitet
Vor tids risikosamfund er præget af hysteri og frygt, og af politiske beslutninger, der bygger på dette. Massemedierne er med til at forstærke tendensen 

Og hvilke teoretikere fokuserer på situationen -  et par eksempler:

David Budtz Pedersen, David: Spin din sandhed i det postfaktuelle samfund (i Kommunikationsforum)

Vincent F. Hendricks: Vi kan ende i det postfaktuelle demokrati (Ræson 30/01 2015)

Vincent Fella Hendricks: Spræng boblen

Farhad Manjoo: True enough : learning to live in a post-fact society 

 

 

 

Bibliotek.dk 
I denne bestillingsdatabase kan du søge og bestille bøger, som dit eget bibliotek ikke har. Du kan efter 1-2 uger hente dem på dit eget bibliotek - Fx denne titel:

Eric Alterman : When presidents lie : a history of official deception and its consequences 

 

Konspirationsteorier
er en af de tendenser, der præger "det postfaktuelle".
Søg selv i biblioteksbasen, du finder bøgerne især i emnegrupperne 90.1, 39.3, 98.636 og 34.38. Læs fx: 

Bøger:
Hvem stod bag? : konspirationsteorier, skjulte magter og alternative forklaringer

Cass R. Sunstein : Conspiracy theories & other dangerous ideas

Artikler:
Niels Bjerre-Poulsen: Paranoia Americana: konspirationsteorier i amerikansk politisk kultur 

Rasmus Kjærgaard Rasmussen: Usynlige årsager : konspirationsfortællinger som globalt fænomen
Hvad er konspirationsteorier (primært med baggrund i USA)og hvilken social, politisk og kulturel praksis er de udtryk for?

 

Bibliotekets e-materialer
Et vigtigt supplement til bibliotekets bøger er vores e-materialer (databaser), som du kan bruge fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Her finder du både artikler og e-bøger og DE ER ALTID HJEMME!! Log dig ind i baserne med dit cpr.nr. og din biblioteks-pinkode.
 

Ebook central
I denne database finder du ca. 130.000 bøger i fuldtekst om alverdens emner. Find fx:

Conspiracy Theory in America/ Lance deHaven-Smith 
Plots, Designs and schemes/Michael de Gruyter Butter 

 

MasterFile Premier
Artikelbase med adgang til artikler i fuld tekst (ofte pdf) inden for en lang række emner. 
Søg på post-truth og find artikler om politik, sandhed og løgne i UK og USA.
Fx denne: A worrying turn on both sides of the Atlantic -i: The Independent 23/7 2016 eller denne: The truth, the whole and nothing but in
a post-truth. i:Online searcher, sept/oct.2019

 

 

Facts som modtræk til det postfaktuelle
EU-Kommissionen har nedsat en instans for videnskabelig rådgivning, Scientific Advice Mechanism (SAM). SAM skal rådgive i sager, hvor der er særligt behov for viden i forbindelse med beslutninger, der griber dybt ind i EU-borgernes liv. Formålet er at sikre, at kommissionen får bedst mulig, uafhængig, rådgivning, så beslutningerne træffes på et højt fagligt (faktabaseret) grundlag.

Faktatjek
Som i den danske udsendelse Detektor har man også i USA i de seneste år fundet det nødvendigt at give medierne modspil i form af faktatjek. Nedenfor finder du et nyt dansk link og 3 links, der viser dig amerikanske udgaver af faktatjek 

Tjekdet - hosted af Mandag morgen
Tjek af påstande og anbefalinger til faktatjekartikler i  andre medier end Mandag morgen
 

 

Et trumpometer! - Politifact
Trumps udsagn blev af Politifact tildelt "Lie of the year"-prisen i 2015. Klik ind og se hvad det bygger på

2018 Edelman trust barometer
Edelman er et privat firma, som bl.a. måler tillid til forskellige institutioner i USA og på globalt plan. Læs om America in Crisis - med hensyn til tillid

Snopes.com
Her tjekkes alverdens fakta, men især "urban legends, folklore, myths, rumors, and misinformation"

 

Andre gode links:
Gallup: Americans' confidence in institutions stays low
Et bud på hvorledes tilliden til det det offentlige m.m. har det

TED-talk: Vincent F. Hendricks: The trouble with bubbles
En kort forelæsning om information og bobler

TED-talk: Hans Rosling taler om factfulness

 

Se også denne temaguide fra biblioteket: Valgkamp eller tv-show: Måske er det bare det samme
 
Tekst: Lene Nielsen
Billeder: Colourbox
 
 
 
 

 

 

 

for at skrive en kommentar.
Materialer