Familien 1960-2015

09.02.20
Her får du hjælp til at finde bøger og artikler, trykte og elektroniske. Du får også gode forslag til kilder og til hvilke af bibliotekets faktabaser, der kan gøre din opgave endnu bedre, samt søgetips. Scroll ned så du får et overblik over mulighederne.

"Det centrale i familiebegrebet er, at der er tale om en social gruppe med livslange relationer og med intense og tætte gensidige følelser, bl.a. kærlighed, omsorg, afhængighed, tilknytning og indlevelse (identifikation) mellem børn og forældre og forældre indbyrdes, men også følelser som vrede, had, sorg og tab.

De intense familiefølelser har karakter af ubetingethed og hviler på en grundlæggende, ofte moralsk anskuet forpligtelse og loyalitet."


Citat fra den store artikel ”Familie” i Den store Danske: Gyldendals åbne encyklopædi.

 

Find bøger om emnet på bibliotekets hylder. Her finder du f.eks. 

13.43
Hvad er søskende? : praktiske og følsomme forbindelser / forfattere: Ida Wentzel Winther ... [et al.].

15.5
Små og store forandringer : danskernes værdier siden 1981

30.12
Andersen, Johannes (f. 1950)
Rundt i hverdagen : om hverdagsliv, livsformer og det moderne fællesskab
    

30.17
Berger, Brigitte
The war over the family : capturing the middle ground

30.175
Familie og slægtskab : antropologiske perspektiver


30.175
Familie og børn i en opbrudstid

30.175
Familiebilleder: fortællinger og andre tilgange

30.175
Løkke, Anne: Familieliv i Danmark, 1550 til år 2000 

30.175
Mitchell, Linda Elizabeth: Family life in the Middle Ages

30.175
Ondt i kernefamilien?: En bog om bedsteforældregenerationen og deres voksne børn

30.175
En rigtig familie: mellem nye og gamle idealer

30.175
Schultz-Jørgensen, Per: Familien

33.9
Dansk velfærdshistorie, bd. 1-6 i 7 bd. Læs kapitlerne om velfærdshistorie i de enkelte bind, især bd.6,2:
Kapitel 9: Familiepolitik, en glimrende og indsigtsfuld indføring

33.9
Lützen, Karin: Byen tæmmes: kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-tallets København

37.2
Aries, Philippe: Barndommens historie          
               

Søg videre på bibliotekets hylder inden for disse grupper:

30.16 * 30.1664* 30.17 * 30.175 * 30.1755

 -og søg  evt. med emneord som:
familier, familiemønstre, familieliv, kernefamilier


Søger du sociologisk teori om familien, kan disse titler være relevante: 

30.1
Sociologiens problemer (heri kap.5: Heide Ottosen, Mai: Familie og forældreskab)

30.11
Ulrich Beck - risikosamfundet og det andet moderne   

33.11
Hochschild, Arlie Russell: Tidsfælden : når familien bliver arbejde og arbejdet bliver familie
Læs også hendes: The outsourced self : intimate life in market times og The second shift : working families and the revolution at home (bestilles begge på bibliotek.dk)      

30.175
Marcuse, Herbert: A study on authority      

 30.177
Giddens, Anthony: Intimitetens forandring : seksualitet, kærlighed og erotik i det moderne samfund
       

Bibliotek.dk

Du kan også bestille bøger i databasen bibliotek.dk

Her kan du stort set benytte de samme emneord som i biblioteksbasen. Brug også engelske søgeord. Når du søger, finder du hele tiden nye emneord, som kan hjælpe dig til at søge mere fokuseret
Vær opmærksom på, at der kan gå fra 1 uge til 14 dage med at skaffe materialet!

På bibliotek.dk kan du fx bestille:

Individualization: institutionalized individualism and its social and political consequences Af Elisabeth Beck-Gernsheim og Ulrich Beck

Parsons,Talcott:  The system of modern societies

 

                                           
Brug bibliotekets e-materialer (databaser)
Et vigtigt supplement til bibliotekets bøger er vores e-materialer (databaser), som du kan bruge fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Her finder du både artikler og e-bøger og DE ER ALTID HJEMME!!

Faktalink
Vælg artiklen: Familien under forandring

Ebook Central
Bøger i fuldtekst. Søg med ordet "families", så finder du en række titler - lige til at læse

Global Issues in Context
Engelsksprogede artikler inden for et bredt spektrum af emner. Klik "browse issues", derefter Topics og vælg så i rullegardinsmenuen: "Women, children and family".
Herunder ligger fx disse emner behandlet: China: one-child policy / Divorce / Marriage / Same-sex marriage. Her finder du også ofte teori om emnet - især under overskriften Reference

 

Supplér med information fra disse gode links på internettet:

Danmarkshistorien.dk
En lang række fortræffelige artikler om emnet
Fx familie, ligestilling, velfærdsstaten, ægteskab, fri abort, samlivsformer

Den store danske: Gyldendals åbne encyklopædi
Artiklerne familie og familiesociologi
 
Kvinfo
Se især  Milepæle i dansk kvindehistorie 1960-2004 (pdf)

 

Arendse Lehn Weile og Lene Nielsen

Klik også på dette link og få mere inspiration til litteratur

for at skrive en kommentar.