Grænser: Samfundsfag (AT-opgaven 2016)

29.06.20
Din opgave serveret på et sølvfad – ja det kan biblioteket ikke love dig. Men vi serverer gerne søgestrategier, søgetips og inspiration, der kan få historien om din AT-opgave til at ende lykkeligt

 

sølvfad

 

 

Tænk stort!
Under overskriften for dette års AT-opgave gemmer der sig grænseløse muligheder. Kombinationen af teori, velvalgt materiale og DIT valg af emne udgør i sidste ende din gode opgave. Men husk også at en skarp og velovervejet søgestrategi er det bedste udgangspunkt – overhovedet!!

Biblioteket har også disse emneguides til dig: AT-opgaven: Grænser: inden for Naturvidenskab Kunst-litteratur-musik


Start smart – et firkløver af hjælpemidler til overblik og søgetermer

 • Den store danske: Gyldendals åbne leksikon 
  I dette værk (bogform + online) finder du en række encyklopædiske artikler: de er lange, giver overblik og forærer dig søgeord/emneord, som du kan søge videre med i biblioteksbasen og i e-materialerne(databaserne)
   
 • Faktalink
  rummer mange artikler om relevante – og hotte – emner. Tjek den og få et overblik + mange henvisninger til bøger, artikler, hjemmesider og organisationer. Fx: Berlinmuren, Kashmir-konflikten og racehygiejne
   
 • Encyclopaedia Britannica
  Et formidabelt leksikon, som er excellent til at give overblik. Emner beskrives i deres kontekst og ofte er artiklerne beriget med videoklip der gør abstrakte fænomener nærværende
   
 • Wikipedia (den engelske)
  Kan være en stor inspirationskilde, når det gælder søgeord. Stjæl alle de ord du kan og brug dem i din søgning i databaser. Henvisninger til diverse kilder kan også være en stor hjælp 
   

Har du brug for teori og teoretikere?
Scroll ned og find dem under billedet af den tænksomme ungersvend

 

Og så 2 trygge udgangspunkter:
EMU: en side med masser af inspirationsstof , regler og fif til AT-opgaven 
Københavns bibliotekers inspirationsside for studerende


Find vej i bibliotekslabyrinten - uden gråd
Sådan finder du en bestemt bog:

 • Søg dit emne i Biblioteksbasen
 • klik på titlen
 • klik på 'detaljer om materialet' og se om bogen er hjemme og hvor

Eksempel: Lars Olsen : Eliternes triumf: da de uddannede klasser tog magten
Hovedbiblioteket >> 30.16 > Olsen
Bogen står altså på reolen med gruppenr. 30.16. Gruppe 30.16 er alfabetisk opstillet, så der skal du lede under: Olsen

Emneord finder du i de grå felter under titlen : i dette tilfælde altså: eliten, højtuddannede, klassesamfund, samfundsforhold, social ulighed, sociale klasser, ulighed. Disse "super-søgeord" kan du søge videre med i basen

Sådan finder du artikler : Sådan søger du efter artikler

 

bvn shanghaiStrategi  og  materialeudvælgelse: 6 eksempler

Grænser & Nationalstaten
Emner som: Berlinmuren, Israel-Palæstina-konflikten, 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, Syrienskonflikten, nationalsange, nationalisme, modstandsbevægelsen, besættelsestiden, Sønderjylland, flygtninge illegal immigration, den mexikansk-amerikanske grænse, kulturmøde. Nedenfor viser vi nogle eksempler på materiale, som du kan finde på biblioteket

Eksempler på bibliotekets materialer:
Taylor, Frederick: Berlinmuren: en delt verden 1961-1989
Delt land - delt ungdom : Israel - Palæstina
Konflikten i Syrien : årsager, konsekvenser og handlemuligheder
Transnationale historier: 16 bidrag
Steder i Europa : omstridte byer, grænser og regioner
Adriansen, Inge: Dansk eller tysk? : billeder af national selvforståelse i 1920
Hauge, Hans: Nationalismens spøgelse
Smith, Anthony D.: Nationalisme : teori, ideologi, historie
Barber, Nicola: Vestfronten
Anderson, Benedict: Forestillede fællesskaber : refleksioner over nationalismens oprindelse og udbredelse 
Hernandez, Kelly Lytle: Migra !: a history  of the U.S. border control


Gode søgeord:
Læs først afsnittet foroven 'find vej i bibliotekslabyrinten'
Søg selv videre om DIT emne i biblioteksbasen. Søg fx: konflikter, nationalstat, grænser, grænsekontrol, borgerkrig, flygtninge, flygtningepolitik, syriske flygtninge, asylsøgere, politiske forhold, krige, fællesskab, nationalitet, kulturel identitet, national identitet, nationalfølelse, historie, politiske ideologier. Søgeordene kan du kombinere. 
Når du har spottet hvilke grupper, dit emne især står i, kan du også gå til hylderne og finde materiale. Berlinmuren vil fx stå i 91.94 og 94.42

Brug også bibliotekets emneguides, fx:
1. verdenskrig - den store krig
Afkolonisering 
Cubakrisen
 

Globalisering & Grænser
Emner som: det arabiske forår, Syrienkrisen, revolution, alliancer, global politik, global økonomi, historie, kolonialisme, EU, sociale medier, netværksamfund, flygtningedebat, flygtningelejre, onkurrencestaten, Europa og indvandringen, Google, WikiLeaks

Eksempler på bibliotekets materialer:
At tænke globalt: globalisering, sociologi, politik
Bauman, Zygmunt: Globalisering: de menneskelige konsekvenser
Beck, Ulrich: Magt og modmagt i den globale tidsalder: en ny global politisk økonomi
Giddens, Anthony: En løbsk verden: hvordan globaliseringen forandrer vores samfundsudvikling
Mazanti Sørensen, Kjeld: Byzans -mellem sultan og pave: kulturmøder og fjendebilleder 

Brug bibliotekets emneguides, fx:
Afkolonisering
Amerikanisering (USA - Danmark : Amerikanisering eller kulturmøde) 
Migration 


Gode søgeord
Læs først afsnittet 'find vej i bibliotekslabyrinten' og søg selv videre om DIT emne i biblioteksbasen. Søg med ord som fx
globalisering, internationalisering, samfundsudvikling, global økonomi, migration, flygtninge, integration, kulturmøder, territorialitet, grænser, identitet, afkolonisering, økonomisk udvikling, netværk, kommunikation, mobilnet, mobiltelefoner,  postmodernisme, senmodernitet, netværkssamfund, revolution, oprør. Søg selv videre om DIT emne i biblioteksbasen

Når du har spottet hvilke grupper dit emne især står i, kan du også gå til hylderne og finde materiale. Globalisering vil fx stå i 30.1, 30.12 og 32.7 og 33.25 

 

kinamur


 

Etnicitet og grænser
Folkedrab i Rwanda, Holocaust, Romaer i Europa, Indvandrere i Europa

Eksempler på bibliotekets materialer:
Auschwitz: en introduktion / af Jacques Blum og Eva Bøggild
Hatzfeld, Jean: Machete season : the killers in Rwanda speak : a report
I Danmark er jeg født - : etniske minoritetsunge i bevægelse
Lieberman, Benjamin: The Holocaust and genocides in Europe
Mørck, Yvonne: Bindestregsdanskere : fortællinger om køn, generationer og etnicitet
På rejse efter anerkendelse : et studie i hjemløse romaer i Danmark : bachelorprojekt
Roseman, Mark: Wannsee konferencen: beretningen om det 20. århundredes mest skamfulde dokument
Støvring, Kasper Sammenhængskraft
When race and policy collide : contemporary immigration debates

Gode søgeord
Læs først afsnittet 'find vej i bibliotekslabyrinten' og søg selv videre om DIT emne i biblioteksbasen med ord som fx:
migration, integration, indvandrere, udvandrere, folkedrab, genocide (eng.), totalitarisme, nazisme,  Rwanda, racisme, forfølgelse,  holocaust,  jødeforfølgelse,  jøder,  historie,  Wannseekonferencen, endlösung, folkemord, etniske udrensninger, forsoning, multikulturalisme, multikulturelt samfund, migration, etniske minoriteter, medborgerskab, interkulturel forståelse, kulturmøde

Søg selv videre om DIT emne i biblioteksbasen
Når du har spottet, hvilke grupper dit emne især står i, kan du også gå til hylderne og finde materiale. Etnicitet finder du især i gruppe 30.12, 30.164 og 30.1645  

Brug bibliotekets emneguides, fx:
Migration 
Tysk propaganda under den 2. Verdenskrig

Gode links:
Auschwitz-dag - Aldrig mere
Erindring, undervisning og information om Holocaust og folkedrab
Her er vældig meget at finde om fx Rwanda, Armenien, Holocaust, Irak, Stalinisme
Og om emner som: Kan man være et stolt offer? eller Må en historiker vise følelser? Du finder også gode links til at søge videre ud på nettet

Faktalink har en god artikel om folkedrab, her finder du også FN-konventionen om folkedrab


Grænser i samfundet: ideologier og verdenssyn
slaget på fælleden, mønsterbrydere, valgret, politiske partier, religion, sociale klasser, racehygiejne, fænglser og straf, overvågning, disciplin, hjemløse, velfærdssamfundet

Eksempler på bibliotekets materialer:
Foucault, Michel: Overvågning og straf: fængslets fødsel
Hansen, Erik Jørgen: Social mobilitet : drøm, realitet, illusion
Knudsen, Tim: Fra folkestyre til markedsdemokrati:Dansk demokratihistorie efter 1973
Magteliten: hvordan 423 danskere styrer landet 
Olsen, Lars:  Eliternes triumf: da de uddannede klasser tog magten 
Pedersen, Ove K.: Konkurrencestaten 
Savage, Mike:  Social class in the 21st century
Søgaard, Ulla: Mønsterbrud : teorier, forskning og eksempler

Gode søgeord
Læs først afsnittet 'find vej i bibliotekslabyrinten' og søg selv videre om DIT emne i biblioteksbasen med ord som fx:
fængsler, straf, social opførsel, social udstødelse, subkultur, mønsterbrydere, klassesamfundet, sociale klasser, politik, maginalisering, uddannelse, dansk økonomi, dansk kultur, identitet, politiske partier, politisk debat, indvandring, Danmark, udkantsdanmark, valgret, kvinders valgret
Søg selv videre om DIT emne i biblioteksbasen. Social mobilitet står fx især i gruppe 30.13

Brug bibliotekets emneguides, fx:

Den danske befolknings værdier og holdninger
Kvinders valgret - et skridt på vejen til ligestilling
Skønhedsidealer
Social mobilitet 
Subkultur
Tyendet træder i karakter
Udkantsdanmark
 

fængsel bvn

 

Censur & sprog - grænser
Dr. Dampe, Inkvisitionen og  Galilei, Struense, Rusland - stalinisme, Facebook, Apple

Eksempler på bibliotekets materialer:
Den naturvidenskabelige revolution, 1500-1750
Hansen, Jens Morten: Stregen i sandet, bølgen på vandet: Stenos teori om naturens sprog og erkendelsen grænser
Klemperer, Viktor: LTI: Lingua Tertii Imperii: Det tredje riges sprog  
Magtens tavse tjener: om censur og ytringsfrihed:et debatskrift med essays
Sprogbrug i de nye medier
Tetzlaff, Marie: Kan manuskripter brænde?

Gode søgeord:
Læs først afsnittet 'find vej i bibliotekslabyrinten' og søg selv videre om DIT emne i biblioteksbasen med ord som fx:
ytringsfrihed, demokrati, retorik, censur, diskurs, forståelse, køn, satire, stemmeret, kvinder, mænds sprog, sprog. Når du har spottet hvilke grupper dit emne især står i, kan du også gå til hylderne og finde materiale. Fx står censur især i gruppe 32.3

Brug bibliotekets emneguides

AT-opgaven 2015 Kommunikation - muligheder og begrænsninger 
Taler og talens rette brug
 

Identitet og køn : grænser
kvindefrigørelsefeminisme, kvinder, stemmeret, ungdomsoprøret, hippiebevægelsen, social identitet, seksualitet, mobning

Eksempler på bibliotekets materialer:
Bauman, Zygmunt: Flydende modernitet
Erikson, Erik H. : Identitet - ungdom og kriser
Freud, Siegmund: Om psykoanalyse: Om drømmen
Giddens, Anthony: Modernitet og selvidentitet: selvet og samfundet under sen-moderniteten
Heinskou, Birgit: Køn, kærlighed og seksualitet : forandringer i et posttraditionelt samfund
Jørgensen, Carsten René: Identitet : psykologiske og kulturanalytiske perspektiver
Selvet: sociologiske perspektiver
Socialpsykologisk grundbog
Kulturteori og kultursociologi

Gode søgeord:
Læs først afsnittet 'find vej i bibliotekslabyrinten' og søg selv videre om DIT emne i biblioteksbasen med ord som fx:seksualitet, identitet, socialisering, mobning, individualisering, manderollen, kønsidentitet, homoseksualitet, ungdomsoprør, ligestilling, kvinderollen, psykoanalyse, drømme, det ubevidste, androgyni. Når du har spottet, hvilke grupper dit emne især står i, kan du også gå til hylderne og finde materiale. Identitet finder du især i gruppe 13.43 og 30.13

Brug også bibliotekets emneguides, fx:

Identiteten i den moderne verden
Narcissisme

 

mure

 

Hallo! Er der nogen, der har set en teoretiker, jeg kan bruge?
Nedenfor har vi samlet et udvalg af teoretikere. Husk også at det er glimrende ide at tale med sin vejleder om teori. Vi vil især anbefale disse 6 stærkt elskede og uundværlige håndbøger, som har reddet mange studerende fra teorisumpen:

Hannah Arendt
(totalitarisme, imperialisme, nazisme, antisemitisme, analyser af den moderne totalitære stat)
Læs: Eichmann i Jerusalem og  Rostbøll, Christian F.: Hannah Arendt

Benedict Anderson
(nationalisme, nationalfølelse,  national identitet,  identitet,  fællesskab. Læs Forestillede fællesskaber : refleksioner over nationalismens oprindelse og udbredelse) Læs: Anderson, Benedict: Forestillede fællesskaber : refleksioner over nationalismens oprindelse og udbredelse

Zygmunt Bauman
(de undertryktes stilling i en globaliseret verden, "de globale"(turister)" vs. "vagabonder", glokalisering, mobilitet, fragmentering, analyser af identitetsdannelse og livsprojekter i den flydende modernitet (liquid modernity), marginalisering, eksklusion, forbrugerisme, marginalisering, social udstødelse, Holocaust) Læs: Globalisering: de menneskelige konsekvenser og Flydende modernitet

Ulrich Beck
(risikosamfundet, frygt, senmodernitet, individualisering i arbejdslivet, sociale bevægelsers rolle i politik og globalisering af miljøproblemer)Læs  Beck, Ulrich: Magt og modmagt i den globale tidsalder: en ny global politisk økonomi 

Pierre Bourdieu
(social arv, kulturen som socialt undertrykkende, betingelserne for socialt undetrykkende faktorer, stilanalyser, feltanalyser, habitus, social kapital, symbolsk kapital)
Læs hans : Distinktionen: en sociologisk kritik af dømmekraften og Reproduktionen: bidrag til en teori om undervisningssystemet  eller Wilken, Lisanne: Bourdieu for begyndere

Manuel Castells
(netværkssamfund, netværket og dets globale omfang, samfundets organisering og cirkulation af information+penge+magt i netværk som udelukkende er knyttet sammen af informations -og  kommunikationsteknologi, netværk, grænser og magt)
Læs: Netværkssamfundet og dets opståen eller At tænke globalt: globalisering, sociologi, politik eller artiklen En netværksteori om magt

Norman Fairclough
(diskurs og diskursanalyse, massemedier, samfundsanalyse, lingvistik)
Læs: Kritisk diskursanalyse og Language and power 

Michel Foucault
(magt, viden, overvågningsamfundet , Panopticon, kontrol, straf og kroppen i relation til magtmekanismer, biopolitik) Læs artiklen: Jens Erik Kristensen: Hvad er Panopticon? - og hvad er panoptisme som magtteknik, se også Overvågning og straf: fængslets fødsel eller tidsskriftsartiklen: Wacquant, Loic: Foucault, Bourdieu og straffestaten i den neoliberale æra 

Anthony Giddens
(teorier om adskillelse af tid og rum og "handling på afstand". Globaliseringstanker og strukturationsteori =structuration theory. Identitet i senmoderniteten, tillid og  frygt)
Læs: Kaspersen, Lars Bo: Anthony Giddens: introduktion til en samfundsteoretiker, (især kap.5), eller gå direkte til Giddens' værker fx. Modernitetens konsekvenser

Erving Goffman
(interaktion (samhandling) på offentlige steder og i hverdagen (interaction analysis), talehandlinger, selvets territorier, definition af situationer: framing, Analyser af kognitive forståelsesrammer). Læs : Strategic interactionHverdagslivets rollespil,  Forms of talk eller Relations in public

Jürgen Habermas
(demokrati og kommunikation, diskursetik, system & livsverden, kolonisering af livsverdenen)
Læs Thorndal, Morten Hansen: Modernitetens politiske teoretikere og Medborgerskab på spil - 12 begreber og 12 tænkere

Deborah Tannen
(kvinders og mænds sprog, sproglig interaktion =linguistic interaction, sproglige misforståelser)
Læs: Kvindesnak & mands tale
 

Et par vigtige teoretiske begreber om grænser og overskridelse (i antropologien) 
Rite de passage/Rites of passage
Overgangsritualer i forbindelse med ceremonier hvor grænser overskrides og en ny status/identitet indtages. Opdelt i 3 faser: separation, transition og inkorporation, ex: overgang fra barn til voksen, stammeritualer, bryllup 

Liminalitet
En fase i forbindelse med indvielsesriter. Også om enhver overgangsfase, om transformation fra en identitet til en anden, fx pubertet  > voksenstatus.

Tabu
Betegner oprindeligt, noget helligt som indebærer rituel kraft og rituel fare. Senere om rituelle forbud og i forbindelse med mennesker, ting og handlinger som det er forbudt at udføre/røre eller omtale (fx:incest)

 

berlinmuren bvn
 

 

Panik mellem hylderne: Der er IKKE noget hjemme om MIT emne!! Hva' så?
Rolig nu. Der er heldigvis hjælp at hente i bibliotekets E-materialer/databaser.

Du kan bruge dem fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Her finder du både artikler og e-bøger og DE ER ALTID HJEMME!!
Bemærk:Når du klikker på et link, vil du blive spurgt om dit personnummer+din pinkode til biblioteket - præcis som når du låner en bog

Biography in context
Find artikler om de store teoretikere: Manuel Castells, Foucault, historiske personer og  mange andre

Credo
Giver adgang til opslag og artikler i håndbøger og fagleksika inden for alle emner.
Søg fx på communication models + kombinér med en teoretiker
Find også artikler som: Discourse eller  Social classes eller Human rights

Danmarkshistorien.dk
Taler, analyser af retorik og glimrende artikler om fx censur og ytringsfrihed, kvinder og arbejdsmarkedet eller  Krigen 1864

Ebook Central
Ca. 130.000 engelske bøger om alverdens emner lige fra "Global information and world communication" til "Jones, Reece: Border walls: security and the war on terror in USA, India and Israel" eller "Barry, Tom: Border wars"

Faktalink
Indeholder en lang række artikler om hotte samfundsemner.
Fx Suffragetterne, Google, Wikileaks, Sms - sprog og betydning, Kampen om Afghanistan

Global Issues in Context
Indeholder lange artikler om mange emner fra internationale aviser og tidsskrifter. Gå ind under overskriften 'browse issues and topics'. Find fx disse portaler: Social networks, China:one-child-policy , Hindu-Muslim conflict in India eller European migrant crisis

Masterfile premier
Giver adgang til engelsksprogede tidsskrifter i fuldtekst inden for næsten alle emner. Søg fx på disse emneord: poverty and usa, communication behavior, free speech eller prisons and usa. Du kan også søge på en teoretiker.
Ønsker du fx teori om kommunikation mellem mænd og kvinder, kan du søge på teoretikeren Deborah Tannen og se denne artikel: HE SAID, SHE SAID
Skal du skrive om ytringsfrihed se fx. Introduction: free speech under threat 

 

ingen adgang bvn

 

Opdateret december 2017

Tekst: Arendse Lehn Weile  & Lene Nielsen
Billeder: BVN og colourbox

 

for at skrive en kommentar.
Materialer