Historieklubben: Nazister Under Elmene

25.01.19
Historieklubben Amager har forfatterforedrag om et mørkt kapitel af besættelsestidens historie, hvor danske betjente hjalp besættelsesmagten

Kan du huske dengang..

Der er nok stadigt nogle amagerkanere, der kan erindre den gamle Politistation nr. 4. Den lå på adressen Under Elmene 7A indtil 1970, hvor den flyttede til Hørhusvej.
I dag er Under Elmene en ganske idyllisk plet.  Og det var det vel i og for sig også under anden verdenskrig – i hvert fald på overfladen.

Det er jo nok en myte, men hvis det københavnske politi nogensinde har været præget af Ib Schønberg-lignende joviale og godmodige panserbasser - så fik det en brat ende med besættelsen i april 1940. Politibetjentene skulle nu operere i en anderledes mørk og voldelig verden – hvor det at servicere besættelsesmagten var en del af hverdagen. De fleste betjente var nok modvillige og ikke videre begejstrede for at skulle agere som tyskernes forlængede arm, men enkelte tog opgaven endog meget alvorligt!

Svend Stal-gruppen

Poul Otto Ditlev Nielsen gjorde tjeneste “Under Palmerne”, som Station 4 blev kaldt i politijargonen. Som overbevist nationalsocialist var han absolut ikke tilfreds med kollegernes kølige og indimellem deciderede fjendtlige attitude overfor tyskerne. Sammen med ligesindede begyndte han derfor i det små at registrere politikollegernes politiske stilling og holdning til besættelsesmagten. Med tiden voksede foretagendet sig større - og flere betjente fra bla. Frederiksbergs Politi og Rigspolitiets Færdselsafdelingen sluttede sig til det anti-illegale og pro-tyske netværk, der nu gik under navnet Svend Staal-gruppen – opkaldt efter Poul Otto Ditlev Nielsens selvvalgte dæknavn “Svend Staal”.

Selv ikke da tyskernes krigslykke vendte, dæmpedes gruppens ihærdighed - tværtimod; fra efteråret 43 og frem blev de endnu mere indædte. Fra at fokusere på politikollegernes holdninger og aktiviteter rettede de nu i stedet indsatsen mod - hvad de kom til at betragte som deres dødsfjender - frihedskæmperne.
Med deres professionelle politi-arbejdsmetoder var Svend Staal-gruppen i stand til at opsnuse værdifulde informationer om modstandsbevægelsens aktiviteter og struktur. Informationer som både Gestapo, Schalburgkorpsets Efterretningstjeneste og senere HIPOerne med glæde tog imod - og drog blodig nytte af.

Svend Staal-gruppen var diskret, holdt sig til detektivarbejdet og tog kun sjældent aktiv del i frontlinjen. Alligevel begyndte modstandsbevægelsen omkring årsskiftet 44-45 at få færten af, at der var noget galt; at de havde en overset men meget effektiv modstander. De sidste måneder af krigen udviklede sig til en veritabel klapjagt. Gruppemedlemmernes navne blev afsløret et efter et – og offentliggjort i den illegale presse. Adskillige blev udsat for attentatforsøg og enkelte dræbt.
En af de dræbte, Axel Bohm var lokal. Den 8. marts, 1945 skyggede tre BOPA-folk ham, da han forlod sin bopæl på Englandsvej 38D. Da de nåede Elbagade fandt de lokaliteten og tidspunktet egnet – og ud for nr. 11 skød de ham. I øvrigt ganske få meter fra det sted hvor den kvindelige stikker Kathrine Thomsen var blevet likvideret et par måneder før.
HIPO-folk var hurtigt på stedet og i den skududveksling der fulgte, blev en 10-årig dreng - der legede på legepladsen ved Sundby Torv – ramt og alvorligt såret.

Selvmål for besættelsesmagten

På det tidspunkt var hovedpersonen selv, Poul Otto Ditlev Nielsen alias Svend Staal dog allerede død. Men ironisk nok var det hverken BOPA eller Holger Danske, der blev hans banemænd.
Den 23. februar forsvandt en stikker med tilknytning til Svend Staal-gruppen, Henning Walthing. Da Svend Staal fik nys om dette opsøgte han – enten for at søge oplysninger eller for at tilbyde sin beskyttelse - Henning Walthings mor, der boede på Thorvaldsensvej på Frederiksberg. Da HIPO-folk i civil lidt senere i samme ærinde ankom til samme adresse, skete der en misforståelse; der opstod tumult og en af HIPOerne affyrede en salve fra sin maskinpistol - og efterlod både Fru Walthing og Svend Staal liggende døde på gulvet.
Hvad angår den forsvundne, Henning Walthing - så var han blevet samlet op af BOPA. Efter en kort afhøring kørte de ham ud i Hareskoven og likviderede ham.

Om forfatteren

Niels-Birger Danielsen besøger mandag d. 18. februar klokken 19.00 Historieklubben på Amager for at fortælle om dette underbelyste hjørne af Amagers 2. verdenskrigs-historie.
Han er historiker og freelance-journalist og har tidligere arbejdet for Ekstrabladet og Ritzau.
Desuden har han skrevet flere bøger om Danmark under 2. verdenskrig.
Sammen med Erland Leth Pedersen skrev han i 2017 bogen: ”Svend Staal-gruppen: nazibetjentene der infiltrerede dansk politi”

Sted: Kvarterhuset/Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3,
pris: 50,- Billetter kan købes på www.kvarterhuset.dk

Se begivenheden her

Materialer