Historien om jødernes flugt fra Islands Brygge

Islands Brygges Lokalhistoriske Forening og Arkiv: Harris og Gudrun Nielson boede i Snorresgade på Islands Brygge. Harris arbejdede nede på havnen som forvalter. Da den tyske besettælsmagt i oktober 1943 arresterede de danske jøder, tog ægteparret affære og de sørgede for at flere hundrede jøder blev gemt på lofterne og lejligheder på Bryggen. Derefter blive jøderne transporteret til Sverige.

Af Sussie Paddison, formand for Islands Brygges Lokalhistoriske Forening

Hitler beordrede de danske jøder depoteret. Aktionen blev iværksat natten mellem 1. og 2. oktober. Planen var at alle jøder skulle fjerne fra Danmark og depoteres til nazistiske udryddelseslejre.

Det jødeiske samfund blev advaret om den forestående aktion og de fleste jøder skjulte sig hos venner og bekendte eller i gårde og kirker. I løbet af oktober blev omtrent 7.000 jøder sejlet over Øresund til sikkerhed i Sverige.

Historien går på, at når tyskerne ville inspicere skibene/bådene på Islands Brygges havn, inviterede Harris dem på en snaps og de drak lystigt og flere "glemte" at kigge bådene igennem.

Børnene som blev transporteret  over fik beroligende piller, og ofte var det kulbådene som blev brugt til at sejle jøderne over til Sverige. Flere gange tog Gudrun Nielson med på bådene.

Ægteparret som også var med i modstandbevægelsen, tog ingen penge for at sejle jøderne over til Sverige.

I Islands Brygges Lokalhistoriske Forening og Arkiv har vi flere beretninger fra jøder der blev reddet fra Islands Brygge.

Harris Nielssons ligitimationskort
Harris Nielssons ligitimationskort er et af de arkivalier som er gemt i Islands Brygges Lokalhistoriske Forenings arkiv.


Islands Brygges Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Bøger om jødernes redning oktober 1943

Portrætfoto af Harris og Gudrun
Harris og Gudrun. Foto: Islands Brygges Lokalhistoriske Forening
26.03.20
Tags