Identiteten i den moderne verden

25.01.20
Denne emneguide giver dig inspiration til bøger og artikler, som du kan bruge til din opgave. Du får også søgetips, så du bl.a. kan søge skarpt i vores e-materialer (faktabaser). Og du får forslag til kilder samt ideer til relevante teorier og teoretikere. Scroll ned, så du får alle aspekter med.

I takt med en samfundsudvikling, som byder på uanede valgmuligheder, et overvældende informationsbombardement og stigende utryghed, kan identiteten føles truet

hænder i sandet

 

Et forkromet overblik
Identitet kan opfattes og beskrives på mange måder. Bliv introduceret til emnet her:

Har du bug for metoder til at analysere identitet? Tjek Metodekogebogen, kap. 5

 

Find bøger i Biblioteksbasen
Det er en god ide at søge ret specifikt - ellers kommer du let til at drukne i materiale.
Søg med emnenumre og emneord - så får du et skarpere resultat. Kombinér dem efter behov

Emnenumre: fx 30.1 , 30.12, 30.13

Emneord(udvalgte) : identitet, socialisering, unge, personlighedsudvikling, postmoderne samfund, senmodernitet, radikalt moderne, postindustrielle, informationssamfundet

Find fx:

 

Senmodernitet - hvad er det for en størrelse?
Det radikalt moderne, flydende modernitet, det postmoderne eller senmodernitet. Teoretikerne hæfter mange navne på vores samtid. Senmoderniteten er en hyppigt brugt betegnelse, så her er en kort liste over de træk, som sociologen Anthony Giddens forbinder med den. Mange af ordene er også gode at bruge som søgeord:

 • Globalisering
 • Opbrud i de traditionelle værdier (aftraditionalisering)
 • Ekspertsystemer og udlejring af sociale relationer
 • Individualisering
 • En eksplosiv vidensudvikling uden et fælles vidensgrundlag
 • Alle livsområder er præget af valg og refleksivitet
 • Øgede menneskeskabte risici
 • Tiltagende differentiering og polarisering i samfundet

Citeret efter Unge og identitet: socialisation i otte forskellige lande, side 12

 

Teoretikerne og deres tekster
Identitet og det moderne er et så omfattende emne, at vi på denne side kun kan vise et lille udvalg af den litteratur, der findes. Vigtigt er det, at du får fat i nogle relevante teoretikere. Nedenfor finder du en liste med "hotte" navne - til inspiration!

Zygmunt Bauman (sociolog)
Analyser af det moderne samfund/ globaliseringens konsekvenser/ marginalisering/ ressourcestærke < >ressourcesvage grupper
Læs: Flydende modernitet, Flydende kærlighed og Globalisering
 

Ulrich Beck (sociolog)
Risikosamfundet og den refleksive modernitet
Læs: Risikosamfundet eller introduktionsbogen: Ulrich Beck - risikosamfundet og det andet moderne
 

Pierre Bourdieu (sociolog)
Det enkelte individs økonomiske, sociale og kulturelle kapital=individets ressourcer. Disse er ofte "med i bagagen hjemmefra", men kan også indhentes senere /symbolsk kapital gør det muligt at anvende de andre kapitaler hensigtsmæssigt/habitusteori: individets handlinger og håndtering af tilværelsen set som et resultat af opvæksten
Læs : Distinktionen/The distinction og Reproduktionen eller læs Wilken: Bourdieu for begyndere eller  Pierre Bourdieu: en introduktion
 

Erik H. Erikson (psykoanalytiker)
Jeg'et defineres som psykens centrale instans/teorien om identitetens dannelse/
Identitetens udvikling GENNEM kriser/Identitetslukning/Eriksons definition af bandom og ungdom er i det senmoderne forskubbet. Barndommen er blevet relativt kortere - ungdommen længere.
Læs: Identitet - ungdom og kriser og Barnet og samfundet (bestilles i bibliotek.dk)
 

Michel Foucault (filosof):
Socialisering/identitet udspringer af magtrelationer i sociale netværk. Magt findes i alle sociale relationer/biomagt: identificerer de mekanismer som disciplinerer individet eller gør det selvdisciplinerende
Læs: The courage of truth
 

Anthony Giddens (sociolog):
Modernitet og selvidentitet: selvet og samfundet under sen-moderniteten
Denne bog er måske den bedst kendte af analyserne af det senmoderne.  Læs den eventuelt sammen med Lars Bo Kaspersens Anthony Giddens: en introduktion til en samfundsteoretiker
 

Erving Goffman (sociolog):
Individets rolle er foruddefineret/ styring af omgivelsernes opfattelse/styring af andres opfattelse af jeg'et/frontstage-backstage dikotomien
Læs: Hverdagslivets rollespil
 

Axel Honneth (sociolog og filosof)
Anerkendelse som en vigtig faktor i identitetsdannelsen /behov for anerkendelse på tre niveauer: i privatsfære-retslig sfære-i fællesskabet/ individet er selv ansvarligt for eget liv - og lykke
Læs: Behovet for anerkendelse : en tekstsamling og Kamp om anerkendelse
 

Christopher Lasch (samfundsdebattør og professor i historie)
Narcissisme og identitet
Læs: Narcissismens kultur : en analyse af et samfund i opløsning
 

George Herbert Mead (sociolog, filosof og socialpsykolog)
Relationen mellem selv og samfund/behandling af begreber som mig'et, jeg'et og rolleovertagelse=dvs at lære at anlægge den andens(medmenneskets) perspektiv samtidig med udvikling af egen identitet/rolletagning
Læs:  Sindet, selvet og samfundet
 

Richard Sennett (sociolog)
Kritik af det senmoderne samfund: især arbejdslivet og dets krav om ubetinget fleksibilitet
Læs: Det fleksible menneske
 

Læs og
 

fingeraftryk

 

Billede: Pixabay.com

 

Identitetsdannelse,  socialiseringsproces og social identitet
Når du søger materiale, skal du være opmærksom på, at man hyppigt skelner mellem individets opfattelse af sig selv: selvidentitet og  den sociale identitet, som er et produkt af individets sociale og kulturelle omgivelser.
   
Identitetetens udvikling er nøje knyttet til socialiseringsprocessen, dvs samspillet mellem identitet og det samfund, den indgår i. Når du søger efter materiale om identitet og samfund, er det derfor også en fordel at søge på socialisering . Vær også opmærksom på begreberne "socialkarakter" og  "identitetens datomærkning" dvs de specifikke krav enhver periode stiller til hvert enkelt individ. Et samfunds "behov" for en særlig mennesketype bevirker, at en særlig socialkarakter udvikles (i senmoderniteten fx den refleksive og omstillingsparate mennesketype).

Inspiration til søgeord: anerkendelse, biomagt, individualisering, refleksivitet, social mobilitet, socialisering
 

Læs:
Richard Jenkins: Social identitet
God introduktion til identitetsbegrebet, men især om social identitet, sociale samhandlinger og relationen individ-kollektiv

Klassisk og moderne samfundsteori  Selvets decentrering og den åbne identitet (se afsnittet : Poul Poder: En postmoderne nutid, kap. 27, underafsnit "Identitet")

Riesman, David: Det ensomme massemenneske

Global Issues in Context (i bibliotekets e-materialer): Søg identity og vælg overskriften 'Reference': Læs de store artikler her fx om 'Social identity'

 

andefødder

 

Identitet og sprog
Pia Quist: Stilistisk praksis : unge og sprog i den senmoderne storby 

Sprog og identitet: kulturelt og politisk
 

Unge og identitet
Gode søgeord: identitet, unge, ungdomspsykologi. Kombiner evt. ordene

Ann-Dorte Christensen: Fortællinger om identitet og magt : unge kvinder i senmoderniteten (Magtudredningen, 2003).

Erik H. Erikson: Identitet - ungdom og kriser

Barnet og samfundet (bestilles i bibliotek.dk)

Knud Illeris: Læring (heri især: 8.4:Læring og identitet og 11.3: Unge vil finde sig selv)

Ny ungdom og usædvanlige læreprocesser: kulturel frisættelse og subjektivitet / Thomas Ziehe og Herbert Stubenrauch

Unge og identitet: socialisation i otte forskellige lande
En tilgængelig og overskuelig indføring i identitetsproblematikken

Girl wide Web 2.0 : revisiting girls, the internet, and the negotiation of identity

Sociologiens problemer (heri kap. 6: Nielsen, Jens Christian: Ungdom)

 

Digital identitet
Gode søgeord: digital identitet, internet, netværkssamfund, sociale medier, sociale netværk, socialpsykologi. Kombinér gerne flere af ordene og find fx:

Digital identity and social media

A networked self: identity, community, and culture on social Network sites
Her finder du mange gode afsnit, fx ch.11: Working the twittersphere: Microblogging as professional identity construction

The app generation: how today's youth navigate identity, intimacy, and imagination in a digital world

radio

Hør i dampradioen/podcast:

Eksistens : Du er hvad du liker

 

Kulturel/national identitet

Benedict Anderson: Forestillede fællesskaber 

Europæiske fællesskaber?: identiteter, fortællinger og konflikter i Europa

Hvad er så danskhed? / med bidrag af Erik A. Nielsen ... [et al.]

Politisk tegnsætning: nationale symboler og national identitet i Europa og i Den tredje Verden (bestil bogen i bibliotek.dk) 

 

fodspor

 

Bibliotekets e-materialer
Et vigtigt supplement til bibliotekets bøger er vores e-materialer (databaser), som du kan bruge fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Her finder du både artikler og e-bøger og DE ER ALTID HJEMME!!

Ebook Central
Søg med søgeord som : identity, psychology, sociology eller socialisation og find bøger i fuldtekst,
fx Craib, Ian: Social theory : Experiencing identity

Global Issues in context
Her finder du en portal: 'Online identity management' med mange artikler og videoklip om bl.a. networking og identity, sociale medier mv. Du kan også vælge fritekstsøgning og søge med ord som : identity, psychology, sociology, socialisation eller facebook

 

Frie links
Bibliotekets emneguides
hjælper dig med at få overblik over dit emne og at finde materiale.
Du får præsenteret en række aspekter af identitetsproblematikken i disse emneguides:

Senmodernitet, postmodernitet og  flydende modernitet
Skønhedsidealer 
Narcissisme - diagnose eller et redskab til selvudvikling
Subkultur
Mad og mennesker
 

"Det er dig. Det er dig"./"Så lad det da være mig," siger jeg./Hver dag.

Således slutter Peter Seebergs novelle "Patienten" som plæderer for, at det er i forbindelsen mellem mennesker, identiteten skabes. Læs novellen eller gå ombord i andre noveller, digte eller romaner, som går tæt på identitet:

 • Caspar Eric: 7/11 (digte)
 • Max Ulrich Klinker: Flyver i natten : 24 år på 24 timer : roman
 • Karl Ove Knausgård: Min kamp
 • Niviaq Korneliussen: Homo sapienne
 • Patrick Modiano: De dunkle butikkers gade
 • Robert Musil: Manden uden egenskaber (tyk og svær, men et vigtigt og fascinerende værk!)
 • Henrik Pontoppidan: Lykkeper
 • Olga Ravn: Celestine
 • Olga Ravn: De ansatte
 • Peter Seeberg: Eftersøgningen og andre noveller

 

Tekst: Lene Nielsen

Billeder: Colourbox

 

for at skrive en kommentar.
Materialer